17:15

4 grudnia 2023 r.;    Imieniny obchodzą: Barbara, Bernard, Krystian

 

WAT - patronat

WGiSR UW - patronat

Certyfikat - Program WARS i SAWA

 

Rada Rodziców przy XXIV LO im. C. K. Norwida

Rada Rodziców reprezentuje Rodziców uczniów WSZYSTKICH klas Naszego Liceum będąc niezależnym i samorządnym ich przedstawicielstwem współpracuje m.in. z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

Celem głównym Rady Rodziców, poza reprezentowaniem ogółu rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły, prezentowanie ich opinii we wszystkich sprawach Szkoły, jest WSPOMAGANIE działalności Szkoły w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia oraz wspomaganie Szkoły w udzielaniu pomocy materialnej uczniom. Jest to możliwe dzięki gromadzeniu funduszy na działalność wynikającą z jej Regulaminu.

 

Regulamin Rady Rodziców
działającej przy XXIV LO im. C. K. Norwida
DO POBRANIA W PLIKU PDF

 

Działalność Rady umożliwia rzeczywisty wpływ Rodziców na działalność Szkoły!

 

Przewodniczący Rady Rodziców przy XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie: pan Sławomir Miązek

 

Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłat na Rade Rodziców można dokonywać na konto:

PKO BANK POLSKI S.A.

     nr rachunku: 71 1020 1185 0000 4302 0011 3696

Rada Rodziców przy XXIV LO im. C. K. Norwida

     ul. Obozowa 60
     01-423 Warszawa

lub gotówką (w godzinach pracy szkoły lub w czasie zebrań) – sekretariat (I piętro)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 listopada 2015: List Rady Rodziców do rodziców

Szanowni Państwo,

Na początku PRAGNIEMY BARDZO PODZIĘKOWAĆ PAŃSTWU za dotychczasowe wsparcie oraz za zaufanie, którym nas obdarzyliście przekazując pieniądze na Radę Rodziców. Jest to dla nas ważny dowód na to, że nasza społeczna działalność nie idzie na marne.

Przed nami kolejne lata współpracy, stąd zwracamy się do Was, drodzy Państwo z apelem o dalsze zwracanie SZCZEGÓLNEJ uwagi na WSPÓLNY dla nas wszystkich CEL, jakim jest wspieranie działań Naszej Szkoły w realizacji powierzonych jej zadań.

My Rodzice, STANOWIĄC wraz z Młodzieżą, Kadrą Pedagogiczną i wszystkim pracownikami Szkoły, JEDEN ORGANIZM, mamy świadomość istotności dbania o niego. Kształcenie zostawiając specjalistom, MOŻEMY, w ramach naszego zadania, udzielić pomocy finansowej, która jest BARDZO WAŻNA, a która wiąże się z każdą, regularnie wpłaconą kwotą. Fundusze te, są wsparciem procesów ukierunkowanych na ROZWÓJ intelektualno – emocjonalny NASZEJ MŁODZIEŻY. Grono wyśmienitych pedagogów, wysoko ocenianych zarówno przez samych uczniów jak i władze kuratoryjne, wdrażając idee edukacyjno - wychowawcze, starają się zapewnić Uczniom SZEROKI DOSTĘP DO WIEDZY, zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Jednakże bez naszej pomocy jest to utrudnione, zważywszy chociażby na fakt coraz to nowych technologii (nowe programy, multimedia) ale i bardziej przyziemnych form jak ciągłe zmiany regulacji prawnych i wymogów logistycznych, stawianych Szkołom, np. pojedyncze ławki na maturach.

Dobrowolność składek powoduje, że wpłaty, jak sama nazwa wskazuje, są TYLKO Państwa dobrą wolą, która może przełożyć się na inwestowanie w to, co mamy NAJCENNIEJSZE – NASZĄ MŁODZIEŻ. Pragniemy podkreślić, iż nie trzeba, ale WARTO dokonać wpłat, ponieważ pieniądze wpłacone przez Państwa zostaną dobrze, GOSPODARNIE WYKORZYSTANE, w pełni TRANSPARENTNIE, tak aby każdy miał w nie wgląd.

Bardzo ważne dla tworzenia poczucia solidarnego finansowania działań rady rodziców jest wzajemne przekonanie o RÓWNYM TRAKTOWANIU WSZYSTKICH RODZICÓW i UCZNIÓW w ramach wspólnoty, którą stanowimy.   

Obserwując naszą młodzież i znając jej możliwości, jesteśmy przekonani, że nasze wsparcie zaprocentuje. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, odpowiednio wykształcone w XXIV LO im. C. Norwida rzeźbią jednostkę jako członka społeczeństwa, dając mu możliwość aktywnej i rozumnej egzystencji we współczesnym świecie.

Nasza praca, w pełni społeczna, uzależniona jest od państwa wsparcia finansowego zadań statutowych. Na stronie internetowej możliwe jest zapoznanie się z celami i zadaniami Rady Rodziców, działaniami, które zostały zrealizowane w ostatnich latach wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz plany, potrzeby i wydatki na najbliższy czas. 

Drodzy Państwo, NIE POZWÓLCIE NAM SIĘ NUDZIĆ :)
 

Z wyrazami szacunku i nadzieją na współpracę

Rada Rodziców przy XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie

 

12 grudnia 2014: Rodzice dla Norwida

W ciągu ostatnich kilku dni dwie sale lekcyjne w naszym liceum przeszły gruntowny proces odnowy. W pracowni informatycznej pojawił się zestaw nowych komputerów, a pracownia polonistyczna odżyła dzięki transfuzji nowych ławek i krzesełek.

Rewitalizacja byłaby niemożliwa, gdyby nie pomoc finansowa Rady Rodziców działającej przy XXIV Liceum, za którą serdecznie dziękujemy.

 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
sekretariat.lo24@eduwarszawa.pl
Promethidion - Norwid