16:48

25 maja 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

 

WAT - patronat

WGiSR UW - patronat

Certyfikat - Program WARS i SAWA

 

PATRONAT WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W NASZEJ SZKOLE

WAT - patronat

O patronacie

W ramach Patronatu Wojskowej Akademii Technicznej w naszej Szkole od października mają miejsce wykłady prowadzone przez pracowników WAT. Dotychczas odbyły się zajęcia z chemii, matematyki, geografii i fizyki. Uczniowie poznali historię materiałów wybuchowych, pomiarów i przyrządów geodezyjnych. Mieli szansę dowiedzieć się jak kombinować matematycznie i co muszą umieć, aby studiować kierunek techniczny.
W przygotowaniu są kolejne wykłady, które będą odpowiadać zainteresowaniom uczniów.

 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie zostało objęte patronatem naukowym Wojskowej Akademii Technicznej

W dniu 15 grudnia 2021 r. porozumienie o współpracy podpisały prorektor ds. studenckich dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT oraz dyrektor XXIV LO w Warszawie Anna Rzewuska-Kowalczyk, w obecności Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Grażyny Orzechowskiej-Mikulskiej.

Patronat naukowy WAT obejmuje m.in.: prowadzenie zajęć dla uczniów przez nauczycieli akademickich, udzielanie konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w szkole, współudział Akademii w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów oraz studentów (olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte itp.), współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych, a także zapraszanie uczniów klas maturalnych do udziału w studenckich kołach naukowych.

Podczas wizyty w WAT przedstawiciele naszego Liceum – p. dyrektor Anna Rzewuska-Kowalczyk, p. Anna Kowalska-Fic, p. Krzysztof Jaskułowski oraz p. Tomasz Łopatowski zwiedzili Wydział Elektroniki – Zakład Systemów Telekomunikacyjnych oraz Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej.

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/aktualnosci-w/liceum-im-norwida-w-warszawie-z-patronatem-wat/

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie zostało objęte patronatem naukowym Wojskowej Akademii Technicznej XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie zostało objęte patronatem naukowym Wojskowej Akademii Technicznej XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie zostało objęte patronatem naukowym Wojskowej Akademii Technicznej XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie zostało objęte patronatem naukowym Wojskowej Akademii Technicznej

 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
sekretariat.lo24@eduwarszawa.pl
Promethidion - Norwid