16:15

19 lipca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Alfred, Wincenty, Włodzisław

 

WAT - patronat

WGiSR UW - patronat

Certyfikat - Program WARS i SAWA

 

PRZETARGI - XXIV LO im. C. K. Norwida

 
 
 

PRZETARGI NA 2014 R.

1. Ogłoszenie o zamówieniu energii elektrycznej (na 2014 r.)

Warszawa: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie w okresie 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Data zamieszczenia: 8.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiazkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SZCZEGÓŁY W PLIKACH PDF:

"SIWZ na dostawę energii elektrycznej na 2014 r.pdf"

Wybór dostawcy na energię elektryczną został dokonany w dniu 15 listopada 2013 r.

"Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę energii elektrycznej na 2014 r.pdf"
 

2. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii cieplnej (na 2014 r.)

Warszawa: Dostawa energii i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie w okresie 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiazkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SZCZEGÓŁY W PLIKACH PDF:

"SIWZ na dostawę energii cieplnej na 2014 r.pdf"
"Załącznik nr 1 (Umowa) do SIWZ z dnia 13 listopada 2013r. na dostawę energii cieplnej na 2014 r.pdf"
"Załącznik nr 2 (Oferta) do Modyfikacja SIWZ z dnia 13 listopada 2013r. na dostawę energii cieplnej na 2014 r.pdf"
"Zapytania i odpowiedzi z dnia 14.11.2013 do SIWZ na dostawę energii cieplnej na 2014 r.pdf"
"Zapytania i odpowiedzi z dnia 18.11.2013 do SIWZ na dostawę energii cieplnej na 2014 r.pdf"

Wybór dostawcy na energię cieplnną do budynku XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie został dokonany w dniu 21 listopada 2013r.

"Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa ciepła na 2014 r.pdf"
 

PRZETARGI 2013 R.

1. Ogłoszenie o zamówieniu energii elektrycznej (na 2013r.)

Warszawa: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Numer ogłoszenia: 456170 - 2012; data zamieszczenia: 16.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiazkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SZCZEGÓŁY W PLIKACH PDF:

"Ogłoszenie o zamówieniu dostawy energii elektrycznej.pdf"
"Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf"
"Poprawione punkty SIWZ.pdf"
 

Informacja o wyborze dostawcy energii elektrycznej
do budynku szkoły w przetargu nieograniczonym
na okres od 01.01. 2013 do 31.12.2013 - do pobrania w pliku PDF:

"Wynik przetargu dostawcy energii elektrycznej 2013"
 

PRZETARGI 2012 R.

1. Ogłoszenie o zamówieniu energii elektrycznej (na 2012r.)

Warszawa: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Numer ogłoszenia: 390368 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiazkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SZCZEGÓŁY W PLIKACH PDF:

"Ogłoszenie o zamówieniu dostawy energii elektrycznej.pdf"
"Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf"
 

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu energii elektrycznej (na 2012r.)

 

SZCZEGÓŁY W PLIKACH PDF:

"Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dostawy energii elektrycznej.pdf"
 

PRZETARGI 2011 R.

1. Ogłoszenie o zamówieniu energii elektrycznej (na 2011r.)

Warszawa: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie w okresie 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r.
Numer ogłoszenia: 10525 - 2011; data zamieszczenia: 11.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiazkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SZCZEGÓŁY W PLIKACH PDF:

"Ogłoszenie o zamówieniu dostawy energii elektrycznej.pdf"
"Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf"
 
 

Informacja o wyborze dostawcy energii elektrycznej
do budynku szkoły w przetargu nieograniczonym
na okres od 01.02. 2011 do 31.12.2011 - do pobrania w pliku PDF:

"Wynik przetargu dostawcy energii elektrycznej 2011"
 
 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
sekretariat.lo24@eduwarszawa.pl
Promethidion - Norwid