18:18

25 maja 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

 

WAT - patronat

WGiSR UW - patronat

Certyfikat - Program WARS i SAWA

 

Egzamin maturalny

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) co roku publikowane są najważniejsze informacje przeznaczone dla maturzystów, w tym komunikaty o harmonogramie egzaminów, o dostosowaniach na egzaminie, listy jawnych zadań egzaminacyjnych, informacje o materiałach i przyborach pomocniczych. Dodatkowo opublikowane tam zostały Informatory o egzaminie maturalnych (w danej formule, w zależności o roku) oraz wszystkie ankeksy do tych informatorów (zawierają one m.in. wymagania egzaminacyjne obowiązujące w danym roku szkolnym), materiały pomocnicze i arkusze diagnostyczne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące języka polskiego (m.in. ze względu na istotne zmiany w kształcie tego egzaminu w ostatnich latach, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej).

 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
sekretariat.lo24@eduwarszawa.pl
Promethidion - Norwid