16:10

19 lipca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Alfred, Wincenty, Włodzisław

 

WAT - patronat

WGiSR UW - patronat

Certyfikat - Program WARS i SAWA

 

BIBLIOTEKA - CENTRUM INFORMACJI

Historia i zadania Biblioteki XXIV LO im. C. Norwida

Historia

Pierwsze wzmianki na temat biblioteki pochodzą ze sprawozdań z wizytacji szkoły przeprowadzanych w latach 1948 -1949. Biblioteka pedagogiczna dobrze zaopatrzona [...] są wszystkie najnowsze wydawnictwa nadające się dla młodzieży. Uwzględnione są również i książki rosyjskie[...].

Księgi inwentarzowe zaczęto prowadzić od 1951 r. Pierwszą założyła Erna Maciejewska, nauczycielka geografii i języka niemieckiego. W księgozbiorze obok pozycji wydanych po 1945 r. , znalazły się również książki przedwojenne. Do dziś zachowały się w bibliotece: "Komedie" Fredry wydane w 1880 r., "Życie Mikołaja Kopernika" Flammariona z 1873 r., "Dzieła zupełne" Korzeniowskiego wydawane w latach 1872-1887, wiele egzemplarzy poezji i dramatów Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Niektóre, wydane na dobrym papierze i mocno oprawione, jeszcze niedawno służyły uczniom. Systematycznie powiększany księgozbiór osiągnął w 1969 r. liczbę dziesięciu tysięcy egzemplarzy. W bibliotece pracowały w tym czasie panie: Helena Wołczacka, Danuta Adamus, Marta Dżygadło, Halina Szafarewicz i Danuta Karpińska. Od 1968 r., przez 16 lat i później jako emerytka pracowała Helena Ługowska. Lata 70-te to czas, gdy młodzież dużo czytała. W bibliotece były dobre wskaźniki czytelnictwa. Nasza szkoła była w czołówce. W ciągu 16,5 letniej pracy podwoiłam liczbę woluminów, wzbogaciłam księgozbiór podręczny i popularnonaukowy. Na uwagę zasługuje fakt, że w bibliotece zadomowiły się koty. Znacznie urozmaiciły życie biblioteki i skutecznie zwalczyły myszy. [wspomnienia Heleny Ługowskiej styczeń 1996 r.].
(Koty goszczą w bibliotece, z niewielkimi przerwami, do dziś).

W latach siedemdziesiątych pracowały również panie: Hanna Rokossowska, Maria Szymańska, Paulina Boguszewska i Jadwiga Szczepanowska. W latach osiemdziesiątych Władysława Giemza, w dziewięćdziesiątych pani Hanna Mańkowska.

Dziś biblioteka zajmuje trzy pomieszczenia - czytelnia, wypożyczalnia, magazyn i niewielki kacik socjalny. Jest skomputeryzowana, posiada dostęp do Internetu. Komputery dla czytelników (z systemem Linux i Windows) pochodzą z programów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Do głównych zadań biblioteki szkolnej należy:

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych;

  • obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej;

  • zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów i nauczycieli) potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

  • podejmowanie - zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania - różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

  • przysposabianie uczniów do samokształcenia, przygotowywanie do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, bibliotek;

  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych.

Ponadto biblioteka:

  • prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,

  • organizuje wyjścia do Biblioteki Narodowej, bibliotek publicznych i uniwersyteckiej,

  • współuczestniczy w organizowaniu imprez kulturalnych (Czytanie Norwida, dni norwidowskie, konkursy poświęcone patronowi, warsztaty literackie, aktorskie, plastyczne, muzyczne, fotograficzne, spotkania z ciekawymi ludźmi,

  • organizuje kiermasze i wystawy tematyczne książek (Wystawa książki starej i bibliofilsko wydanej, Książka z autografem i dedykacją, Książki wydane w drugim obiegu, Stare podręczniki).

 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
sekretariat.lo24@eduwarszawa.pl
Promethidion - Norwid