16:40

25 maja 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

 

WAT - patronat

WGiSR UW - patronat

Certyfikat - Program WARS i SAWA

 

XXIV LO im. C. K. Norwida
AKTUALNOŚCI Z ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

22 czerwca 2018: Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca doszło do niecodziennej sytuacji – skończył się rok szkolny.

Niby wszyscy są przygotowani na to, że taki dzień musi kiedyś nadejść, ale ból co roku jest taki sam, a tęsknota męczy przez całe wakacje

Rozpoczęcie roku 3 września o godzinie 9.00.

 

8 czerwca 2018: Pożegnanie Barbary Wachowicz

Żegnamy Barbarę Wachowicz. Mistrzynię Mowy Polskiej, wychowawczynię młodzieży, nauczycielkę patriotyzmu wierną uniwersalnym Norwidowskim wartościom – Prawdzie, Dobru, Pięknu, Przyjaciela naszego Liceum.

 

29 maja - 6 czerwca 2018: Czytanie Norwida

Wszystko zaczęło się dziesięć lat temu. Po XI odsłonie konkursów „Bliżej Norwida” w listopadzie 2008 roku nadszedł czas na nową, wiosenną inicjatywę poświęconą autorowi Czarnych kwiatów, czyli „Czytanie Norwida”.

Przez kolejną dekadę, na przełomie maja i czerwca, uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w swoistym festiwalu norwidowskim, na który składały się m. in. odczyty, wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne i wycieczki tematyczne. Nad twórczością poety pochylali się literaturoznawcy, filolodzy, filozofowie, poeci, politycy, dziennikarze, aktorzy, reżyserzy i historycy. Przez kolejne lata ten wielogłosowy dialog (bo spotkania z zaproszonymi gości nigdy nie przybierały formy jednostronnego monologu) pomagał zbliżyć się do myśli Norwida i niełatwej prawdy w niej ukrytej.

Nie inaczej było i w tej, jubileuszowej edycji. Profesor Wiesław Rzońca i doktor Karol Samsel rozmawiali na temat norwidowskiej koncepcji ojczyzny, profesor Robert Piłat spojrzał na Norwida okiem filozofa, a literaturoznawca Stanisław Falkowski dostrzegł w autorze Promethidiona poetę naszych czasów. Sale szkolne i w tym roku okazały się za małe i „Czytanie Norwida” wyszło na miasto, a dokładnie na Skwer Hoovera, gdzie uczniowie razem z nauczycielami i zaproszonymi aktorami czytali teksty poety.

X edycja „Czytania Norwida” wyraźnie pokazała, że zamiast „skarżyć się na ciemność mowy” poety, należy poświęcić jej chwilę, żeby wydobyć tkwiące w niej światło. Już od dziesięciu lat nad tym norwidowskim światłem pochylają się, nie dając mu zgasnąć, pani Maria Rybińska i pani Ewa Sołtan, pomysłodawczynie i animatorki kolejnych odsłon „Czytania”, za co serdecznie im dziękujemy, prosząc jednocześnie o dalsze dyrygowanie tą wspólną, wielogłosową interpretacją tekstów naszego patrona.


10 edycja wydarzenia

Ojczyzna jest to wielki-zbiorowy-Obowiązek

C. Norwid Memoriał o młodej emigracji


29 05.2018 r. – spotkania w szkole

Oprócz młodzieży naszego liceum udział wzięli uczniowie III LO im. gen. J. Sowińskiego pod opieką polonistek Bożeny Krupe i Anny Skorupińskiej.

prof. Wiesław Rzońca i dr Karol Samsel rozmowa o Ojczyźnie słowami Norwida.

Uniwersytecko-licealny trójgłos dotyczący patrona naszej szkoły rozpoczął spotkanie. Profesor Wiesław Rzońca, doktor Karol Samsel i polonista Wojciech Jarzynka rozmawiali na temat uniwersalnej i oryginalnej zarazem koncepcji patriotyzmu u Norwida. Dyskutowano o jego spojrzeniu na ojczyznę, relacji z ówczesną emigracją i współczesnej recepcji tekstów autora „Vade-mecum”. Wielogłosowa dyskusja, zgodnie z prawami klasycznej polifonii, składała się wielu różnorodnych tematycznie i wagowo wątków (od powinowactwa Norwida z Baudelairem, przez modernistyczny profil jego twórczości, po norwidowską awersję do kapusty w „Panu Tadeuszu”).

Jakby tego było mało - pod koniec spotkania do chóru dołączyły głosy uczniów, wzbogacając dyskusję o nowe, ciekawe wątki. Wieloperspektywiczne spojrzenie na twórczość Norwida to dewiza nie tylko X edycji Czytania, ale i podsumowanie dotychczasowych odsłon.

prof. Robert Piłat - Zobowiązania wobec wspólnoty w tekstach Norwida.

Profesor wyjaśniał jak z punktu widzenia różnych szkół filozoficznych rozumiano powinności społeczeństwa wobec państwa. Korzystał w tym celu z różnorodnej twórczości naszego Patrona, przywołując cytaty i fragmenty.

Zdzisława Guca – Wątek emigracyjny w utworach Norwida.

Dziennikarka wypowiadała się na temat emigracji jednocześnie odczytując piękne strofy z Norwida pokazujące trudy i tęsknotę tych, którzy musieli opuścić ojczyznę.

 

30.05.2018 r.

„Gladiator prawdy. Norwid – poeta naszych czasów” – spotkanie z dr. Stanisławem Falkowskim z okazji wydania pracy o Norwidzie.

Wysłuchaliśmy opowieści o Norwidzie, przeplatanej ciekawostkami, anegdotami i osobistymi wspomnieniami. Autor, mówiąc o pracy nad książką, wskazywał młodzieży ważne fragmenty i inspirujące cytaty w tekstach poety. Prezentował zdjęcia miejsc związanych z Norwidem w Paryżu. Wśród pytań uczniów najciekawsza była prośba o podanie jednego argumentu, którym można będzie przekonać rozmówcę, że Norwida da się zrozumieć.

 

5.06.2018 r. – Literacka Mapa Warszawy 2018 w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości – Warszawa stolica wolności - czytanie utworów C. Norwida na Krakowskim Przedmieściu.

Klasy I e i II b siedząc na skwerze Hoovera słuchały wierszy poety w wykonaniu młodego aktora Jędrzeja Fulary oraz kolegów. W ramach tematu Warszawa Norwida czytano między innymi Fortepian Szopena i Do wroga. Drugi temat to Ojczyzna. Usłyszeliśmy Moją piosnkę II, wiersz Moja ojczyzna i wiele innych. Słynne myśli Norwida odczytywała młodzież z widowni. Na chwilę zatrzymywały się przy nas wycieczki szkolne, starsi słuchali dłużej. „Idę kupić tomik Norwida, bo nareszcie wszystko zrozumiałam” - powiedziała turystka, Polka z Kanady – „nie wiedziałam, że w Warszawie odbywają się takie ciekawe spotkania”.

 

6.06.2018 r. – spotkanie w skansenie w Kuligowie

„Sztuk-mistrz z Mazowsza

„Norwid epistolograf” – wystąpienia pracowników naukowych UKSW i UW.

Mgr Marta Ewa Rogowska, „Cięte riposty Cypriana Norwida”.

Dr Magdalena Woźniewska-Działak, „Patriotyzm i krytyka narodu w listach Norwida”.

Dr hab. Tomasz Korpysz, „Norwid – epistolograf z poczuciem humoru”.

Spotkanie z etnologiem – Jackiem Żukowskim i rysownikiem – Piotrem Karsznią – architektura wsi mazowieckiej.

Zwiedzanie skansenu.

„Słowo, gest, ruch - warsztaty aktorskie z tekstami Norwida – Grzegorz Mrówczyński i Patryk Pawla

Na zaproszenie Skansenu i naszego Liceum do Kuligowa przyjechała młodzież z Wyszkowa i Warszawy (ok. 100 osób). Ducha Norwida przywołał reżyser i aktor Grzegorz Mrówczyński czytając jego utwory. Mgr Marta Ewa Rogowska wyjaśniła młodzieży dlaczego współcześni Norwidowi nie rozumieli jego twórczości. Dr Magdalena Woźniewska-Działak mówiła o rozumieniu przez Norwida patriotyzmu i krytyce narodu przywołując bogatą korespondencję Poety. Dr hab. Tomasz Korpysz przekonywał, cytując liczne fragmenty, że Norwid miał dystans do rzeczywistości.

Piotr Karsznia rysował, a Jacek Żukowski objaśniał zabudowę dworską i otoczenie wsi mazowieckiej.

 

23 maja 2018: Humanistyczny przegląd filmów inspirowanych romantyzmem

Różnorodność gatunków, barwność wypowiedzi, plastyczność obrazu to jedne z wielu cech filmowych interpretacji tekstów romantycznych stworzonych przez klasę 2B, pod kierownictwem p. prof. Agnieszki Wasilewskiej. Przegląd autorskich etiud odbył się w połowie maja w naszej szkole. Pozytywnym zaskoczeniem było przybycie studenta Łódzkiej Szkoły Filmowej, p. Karola Kunysza, który oceniał nasze pierwsze próby filmowe i dał nam wiele cennych wskazówek na przyszłość. Klasa podzielona na kilka zespołów, sięgnęła po różnorodne gatunki m.in.: film grozy "Zagłada domu Usherów" - Edgara Allana Poego, melodramat "Pan Adam, czyli ostatnie utwory Mickiewicza", komedię "Lilije inaczej", filmy fantastyczne  "Świniopas"- według Hansa Christiana Andersena, "Posłańcy śmierci" - braci Grimm, a także "Wielką Improwizację" oraz "Do M***" autorstwa wieszcza Mickiewicza. Praca nad utworami trwała dość długo i była podzielona na kilka etapów: praca z utworem, następnie nad scenariuszem, nagrywanie filmu, a w końcu jego montaż.

Tak o pracy nad dziełem mówi członkini grupy realizującej film "Pan Adam, czyli ostatnie utwory Mickiewicza", Maja Grochulska:

"O Adamie… Miłość, rozterki, przemyślenia i nadinterpretacje to zbiór tekstów polskiego wieszcza romantycznego w krótkim filmie nagranym przez uczennice klasy 2B. Dużo ciężkiej pracy włożonej w przygotowanie i zrealizowanie filmu dało nam wiele do myślenia i w jej trakcie, i po skończonym projekcie".

Mimo niewielkich możliwości technicznych oraz braku doświadczenia, filmy okazały się bardzo dobrze zrealizowane, co potem zaowocowało znakomitymi ocenami w dzienniku. Wykonana praca wyzwoliła w nas filmowe możliwości twórcze. Cieszymy się, że projekt został zrealizowany, a teraz możemy przedstawić go szerszej publiczności. Zapraszamy do oglądania!

Julia Ruszkiewicz i Joanna Myszko, uczennice klasy 2B
 

23 maja 2018: 1c - podsumowanie pierwszego roku w Norwidzie

Kiedy przekraczaliśmy próg szkoły we wrześniu, byliśmy podekscytowani i niepewni. Nie znaliśmy jeszcze nauczycieli, realiów liceum ani nawet siebie nawzajem. Zaczynaliśmy rok szkolny jako mentalni gimnazjaliści, dziś zaś zbliżamy się do końca pierwszej klasy. W ciągu kilku miesięcy uczestniczyliśmy w wielu warsztatach, wyjściach i konkursach.

Oto wszystkie rzeczy, które zrobiliśmy w tym roku szkolnym.

WIZYTY W TEATRZE

Nasze klasowe działania w Norwidzie zaczęły się od teatru. W pierwszych dniach września, na lekcjach języka polskiego zostaliśmy zaskoczeni propozycją regularnego oglądania spektaklów, w ramach kształcenia swojego gustu artystycznego. Bez wahania zgodziliśmy i zaczęliśmy rozglądać się za biletami. Był to nie tylko pierwszy krok do integracji klasy, ale także ogromny sprawdzian zdolności organizatorskich. Nie zwlekając, wybraliśmy się 27 września na prezentowaną na deskach teatru Kwadrat komedię Floriana Zellera, w reżyserii Marcina Sławińskiego - „Godzinka spokoju”.  W głównych rolach wystąpili: Paweł Wawrzecki, Ewa Wencel, Lucyna Malec, Grzegorz Wons, Andrzej Andrzejewski, Andrzej Grabarczyk oraz Antoni Królikowski. Sztuka okazała na tyle ciekawa i dynamiczna, że zdecydowaliśmy się na niej nie poprzestać. Podczas drugiego podejścia, 29 października, zdecydowaliśmy się na prawdziwą klasykę czyli „Zemstę” autorstwa Aleksandra Fredry w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego. Najważniejsze role w Teatrze Polskim odgrywali: Daniel Olbrychski (Cześnik Raptusiewicz), Andrzej Seweryn/Piotr Cyrwus (Rejent Milczek) , Lidia Sadowa (Klara), Paweł Krucz (Wacław), Joanna Trzepiecińska (Podstolina) oraz Tomasz Drabek (Papkin). Dramat był wszystkim dobrze znany z gimnazjum, ale mimo wszystko uznaliśmy, że zobaczenie sztuki na własne oczy jest lepsze, niż tylko jej przeczytanie. Za trzecim razem, chcieliśmy spróbować czegoś innego. Padło na musical - „Tuwim dla dorosłych”, grany w teatrze Roma. Reżyserem tego widowiska był Jerzy Satanowski, a kierownikiem muzycznym - Jacek Kita. Głównymi artystami zaś: Joanna Lewandowska, Anna Sroka-Hryń, Magdalena Piotrowska, Jacek Bończyk, Arkadiusz Brykalski i Jan Janga-Tomaszewski. Później, w natłoku obowiązków szkolnych trudno było wygospodarować nam już czas na kolejne spektakle, jednak to na pewno nie koniec naszych wizyt w teatrze. W przyszłym roku nie będziemy gorsi.
 

DEBATA FILOZOFICZNA

Jak postępować, aby żyć właściwie? To zagadnienie nurtowało człowieka od początku jego istnienia, odkąd obdarzony rozumem zaczął zastanawiać się nad sobą i otaczającym go światem. 30 października i 6 listopada pod okiem p. prof. Jastrzębskiej podjęliśmy próbę znalezienia odpowiedzi na to pytanie. Uczniowie naszej klasy wcielili się w przedstawicieli pięciu starożytnych filozofii: epikureizmu, hedonizmu, cynizmu, stoicyzmu oraz filozofii Platona. W ramach lekcji języka polskiego przeprowadziliśmy dyskusję, podczas której wspólnie zastanowiliśmy się, jakimi wartościami powinno kierować się w codziennym życiu. Padło między innymi pytanie o to, co zrobić z dużą wygraną na loterii oraz jaką postawę przybrać wobec życiowej tragedii, takiej jak doszczętne spłonięcie rodzinnego domu. Chociaż grupy reprezentowały odmienne stanowiska, niejednokrotnie skrajnie od siebie różne i nie zgadzały się ze sobą na wielu płaszczyznach, pod koniec wszyscy doszliśmy do wspólnej konkluzji, że trzeba żyć tak, aby nie polegać całkowicie na jednej filozofii i każdą sytuację rozpatrywać w sposób indywidualny.
Po zakończeniu dyskusji najbardziej aktywni uczniowie zostali nagrodzeni ocenami.
 

POLIN

22 grudnia po wigilii klasowej udaliśmy się na wycieczkę do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jest to nowoczesna instytucja kultury - muzeum historyczne, ukazujące 1000 lat dziejów polskich Żydów. Celem istnienia tego miejsca jest ułatwienie wzajemnego zrozumienia i szerzenie szacunku do historii zarówno Polaków, jak i Żydów. Odbywają się tam wystawy czasowe, działania edukacyjne, konferencje, staże i rezydencje artystyczne. Muzeum stało się ośrodkiem dialogu oraz krzewienia wiedzy o historii i dziedzictwie żydowskim. Wycieczka okazała się dla nas bardzo interesującym przeżyciem. Doświadczony przewodnik oprowadził nas po wystawie stałej, przedstawiając nam chronologicznie dzieje Żydów polskich w kolejnych epokach.
Bez wątpienia była to dla nas jedna z najcenniejszych lekcji historii.
 

LEKCJE KALIGRAFII

8 marca na lekcji języka polskiego odbyły się warsztaty, poprowadzone przez pracownika skryptorium Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W czasie zajęć poznaliśmy podstawy sztuki pięknego pisania. Dla wszystkich była to wspaniała okazja, aby spróbować czegoś nowego, a dla niektórych także, aby po raz pierwszy pisać piórem i atramentem. Zajęcia były bardzo ciekawe. Nasza klasa chętnie ponownie wzięłaby w nich udział.
 

WYKŁAD NA UNIWERSYTECIE

12 marca, wraz z naszą wychowawczynią, uczestniczyliśmy w wykładzie, którego tematem był wpływ modyfikacji genetycznych organizmów na otaczający nas świat. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mogliśmy poczuć się niemal jak studenci. Wszyscy z zaciekawieniem uważnie słuchaliśmy wykładowcy, a później z niemałym ożywieniem dyskutowaliśmy także między sobą, wymieniając się uwagami i w ten sposób dodatkowo poszerzając swoje horyzonty. Jako klasa biologiczno-chemiczna możemy z dumą przyznać, iż był to dla nas bardzo cenny, produktywnie spędzony czas. Polecilibyśmy wykłady o podobnej tematyce wszystkim naszym rówieśnikom.
 

PRZEDSTAWIENIA Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

W dniu 14 marca o godzinie 18.00 na naszej szkolnej scenie teatralnej zorganizowaliśmy dwa przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na spektakl zaproszeni zostali nasi najbliżsi, nauczyciele oraz dyrekcja szkoły.
,,Poprawka, czyli jak się pozbyć narzeczonej” - Bożena Kupis-Kucharska.
Podczas tego występu widzowie mieli okazję poznać historię rodziny, w życiu której pojawia się młoda kobieta. Wywraca ona ich świat do góry nogami i staje się zalążkiem zabawnych perypetii. Goście dowiedzieli się, jak wizyta nieznajomej wpłynęła na relacje rodzinne najstarszego pokolenia i ich córki - Basi, która od początku miała podejrzenia, co do prawdziwych intencji dziewczyny w stosunku do ojca.
Scenariusz - Anna Dobjasz
Obsada:
- babcia Adela - Joanna Buta
- dziadek Zygmunt - Mateusz Góral
- Barbara - Gabriela Wiek
- Michał - Grzegorz Niziołek
- Ania - Anna Cupryś
- Panna Kiki - Małgorzata Głowacka
- Marek - Aleksander Kulesza/Konstanty Ruciński
”Pożądanie w cieniu pokrywki” - Jacek Getner.
Akcja kolejnego spektaklu odbywa się w teatrze, gdzie spotykają się dwie wyjątkowe na swój sposób kobiety. Co zrobią, gdy dowiedzą się o cudnych wysysaczach kalorii za jedyne… No właśnie! Ile warte są takie cuda? O tym właśnie przekonali się zebrani goście.
Scenariusz - Martyna Cieślik
Obsada:
- Swojska - Agata Rajecka
- Dystyngowana - Gabriela Malinowska
- Ten, który daje szczęście - Oskar Pazgier
Przedstawienia cieszyły się dużym uznaniem, dlatego też zostały wystawione po raz kolejny, tym razem jednak przed uczniami całej szkoły.
 

KONKURS FILMOWY

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 odbył się szkolny konkurs filmowy. Wzięło w nim udział wielu uczniów. Film miał dotyczyć cytatu Steve'a Jobsa: "Twój czas jest ograniczony, a więc nie marnuj go [...], miej odwagę podążać za swoim sercem i intuicją. One jakimś cudem już wiedzą, kim tak naprawdę chcesz zostać". Każda z wykonanych prac miała unikatowy charakter i wytypowanie zwycięzców było dla jury nie lada wyzwaniem. Nasza klasa może poszczycić się niemałymi osiągnięciami w tymże konkursie. Pierwsze miejsce ex aequo zajął film "Szarzy" w reżyserii Anny Dobjasz i Martyny Cieślik. Drugie miejsce zdobyła zaś Marta Masica, współreżyser filmu "Losy Marii Curie-Skłodowskiej". Wyróżnienie otrzymała także Joanna Buta.
Prace naszych koleżanek zostały nagrodzone licznymi pochwałami od jury. Młodzi reżyserowie i aktorzy wykazali się świetnym zorganizowaniem i niesamowitą kreatywnością w tworzeniu. Gratulujemy!
 

ZŁOTE PIÓRO NORWIDA

To jednak nie koniec naszych sukcesów. Warto wspomnieć, że braliśmy także udział w szkolnym konkursie ortograficznym organizowanym przez p. prof. Jastrzębską. Do drugiego etapu dostało się aż 8 uczniów z naszej klasy, zaś prawdziwą mistrzynią ortografii okazała się nasza koleżanka, Gosia Głowacka. Miejsce na podium zajął także Grzegorz Niziołek.
 

WYJAZD DO KRAKOWA

27 kwietnia wybraliśmy się natomiast na samodzielnie zorganizowany wyjazd do Krakowa. Mimo tego, że musieliśmy wstać bardzo wcześnie, aby już o 6.15 pojawić się na Dworcu Centralnym, każdy z nas był w świetnym humorze. Podekscytowani faktem, iż to nasza pierwsza całodniowa wycieczka w tym roku szkolnym, wsiedliśmy do pociągu i wyruszyliśmy w dwugodzinną podróż. Po przybyciu do Krakowa poruszaliśmy się zgodnie ze wcześniej przygotowanym planem. Z racji tego, że wszystko było zorganizowane „na własną rękę”, rolę przewodnika po mieście pełnił nasz kolega z klasy. Spoczywała na nim duża odpowiedzialność oprowadzenia nas oraz przekazania informacji o miejscach, które mijaliśmy po drodze. Reszta klasy nie pozostała jednak tylko biernymi słuchaczami. Podzieleni na kilkuosobowe grupki, mieliśmy za zadanie opowiadać o głównych zabytkach naszego programu np. Jamie Michalika, Bazylice Mariackiej, czy też Piwnicy pod Baranami. Wszyscy byli bardzo dobrze przygotowani, więc reszta z ogromnym zainteresowaniem słuchała, co poszczególne zespoły mają do powiedzenia. Oczywiście nie zabrakło miejsca na pamiątkowe zdjęcia. Były przewidziane dwie dłuższe przerwy, kiedy mogliśmy w mniejszych grupach pospacerować, zjeść coś, a także odpocząć. Po odwiedzeniu wszystkich zaplanowanych miejsc, o godzinie 19.00 wybraliśmy się do Teatru Starego im. Heleny Modrzejewskiej na spektakl „Pijacy”. Sztuka wywołała u nas różne emocje - jednym bardzo się spodobała, drugim zaś nie przypadła do gustu. Po zakończonym spektaklu czekały nas jeszcze 3 godziny oczekiwania na autokar powrotny. Zmęczeni całodniowym spacerem, ale bardzo zadowoleni, dotarliśmy do Warszawy około godziny 5.00.
 
Rok szkolny 2017/2018 był z pewnością sporym wyzwaniem dla naszej klasy, jednakże oddajemy tytuł pierwszoklasistów bogatsi o zdobytą wiedzę i nowe doświadczenia. W końcu, jak powiedziała Bernice Johnson Reagon: „Wyzwania stawiane Ci przez życie nie mają Cię sparaliżować - one mają pomóc Ci odkryć, kim jesteś".
 

16 maja 2018: Ogłoszenie wyników I Szkolnego Konkursu Multimedialnego w roku szkolnym 2017/2018

Myślą przewodnią konkursu jest wypowiedź Steve’a Jobs’a, wizjonera, prezesa i przewodniczącego rady nadzorczej Apple Inc.,:

Twój czas jest ograniczony, a więc nie marnuj go(…), miej odwagę podążać za swoim sercem i intuicją. One jakimś cudem już wiedzą, kim tak naprawdę chcesz zostać.

Jury w składzie:

p. Barbara Wojciechowska (nauczycielka informatyki),
p. Ewa Zakrzewska (nauczycielka języka polskiego),
p. Grażyna Świątek (nauczycielka matematyki),
p. Barbara Rybińska (nauczycielka języka polskiego)
oraz zaproszeni do współpracy p. Dawid Karpiuk – dziennikarz i p. Krzysztof Dorosz – informatyk wybrało najlepsze filmy i postanowiło przyznać: (podajemy w kolejności alfabetycznej).

PIERWSZE MIEJSCE:

 • za film „Szarzy” dla Anny Dobiasz i Martyny Cieślik z klasy 1C,

 • za film „The Stanley Parable” dla Remigiusza Janickiego-Horbaczewskiego i Kamila Sztandura z klasy 2G,

 • za film dla Julii Kuzki i Oli Jagody z klasy 1A;

DRUGIE MIEJSCE:

 • za film „Losy Marii Curie-Skłodowskiej” dla Marty Masicy z klasy 1C i Mai Skubiny z klasy 1E;

TRZECIE MIEJSCE:

 • za film „Serce prawdę ci powie” dla Agaty Budzińskiej z klasy 1D i Marii Malinow z klasy 1F;

WYRÓŻNIENIA:

 • Joanna Buta z klasy 1C,

 • Karina Jaworska z klasy 1B,

 • Anna Lachowicz za film „Serce wie” z klasy 1D,

 • Krystian Steć z klasy 1B.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za kreatywność świetne pomysły i ogromną pracę.

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. Pokazy nagrodzonych i wyróżnionych filmów zostaną zorganizowane w najbliższym czasie.

Najciekawsze opinie o filmach jurorów zaproszonych do współpracy

Julia Kuzka i Ola Jagoda – Film jest bardzo dobrze nakręcony i spójny. Widz wie, o co chodzi i może zrozumieć, że wybór własnej drogi wiąże się z poświęceniem czegoś innego. Na plus zasługuje pobudzający ciekawość zwiastun, a na duży plus ścieżka dźwiękowa autorstwa jednej z autorek.

Marta Masica i Maja Skubina – Losy Marii Curie-Skłodowskiej to dowód na słuszność myśli przewodniej konkursu i tego, że najlepsze scenariusze pisze samo życie. Świetny pomysł i dobra gra aktorów. Dopracowana scenografia i kostiumy. Warto byłoby zaakcentować kluczowy moment, punkt zwrotny biografii.

Remigiusz Janicki-Horbaczewski i Kamil Sztandur – Najlepiej wykonany film. Profesjonalizm. Bardzo dobry dźwięk, tekst narratora, dobrze podłożona muzyka, klimatyczna (i oby niegrożąca zawaleniem) scenografia. Gra kolorem. Plus za nowatorskie podejście i wybór. Nie dłuży się i trzyma widza w skupieniu do końca.

Anna Dobiasz i Martyna Cieślik – Film jasny w przekazie i dobrze nakręcony. Ciekawe ujęcia, narracja i muzyka zgrywają się w całość. Na plus gra kolorami.

Krystian Steć – Fascynująca i na pewno niełatwa do zrozumienia dla otoczenia pasja, co potęguje wymowę myśli przewodniej konkursu. W dodatku oryginalny pomysł prezentacji zeszytu.

Karina Jaworska – Ciekawie ujęte rozterki bohaterki, co do drogi życiowej, którą chce obrać. Efekt osiągnięty przy użyciu prostych środków.

Joanna Buta – Duży plus i uznanie za wykonaną pracę, bo złożenie tylu fragmentów filmów i muzyki w całość ilustrującą narrację na pewno nie było łatwe. Najlepiej zmontowany film.

Ola Jagoda, Julia Kuzka – Super! Bardzo fajnie zmontowane i co ważne i wyjątkowe w tym wieku – ze świadomością kina, języka. Ujęcia zza pleców jak u Aronofsky’ego i Szumowskiej; jeśli to intuicja, a nie realna znajomość kina (o którą można, ale nie trzeba posądzać uczniów), to nawet lepiej. Zdecydowanie najlepszy film, dojrzalszy od innych, zapowiadający (mam nadzieję) dalsze rzeczy. Autorki wiedzą, (albo znów przeczuwają), że film to przede wszystkim wypowiedź artystyczna i to ona jest najważniejsza: ważniejsza od realizacji tematu, od realizacji czegokolwiek.

Anna Dobiasz i Martyna Cieślik – Jest w tym jakaś melancholia: pociągająca, nie do końca może uświadomiona, ale jednak spajająca świat, który pokazuje autorka. Ten świat jest w jakimś sensie kompletny, osobny, zaznacza swoją obecność w tym skromnym, ale ciekawym filmie, jakby obiecywał, że gdzieś tam jest coś dużo większego i poważniejszego i warto na to poczekać.

Kamil Sztandur, Remigiusz Janicki-Horbaczewski, „The Stanley Parable”. Panowie podeszli do sprawy ambitnie i ze zrozumieniem tego czym powinien być klasyczny scenariusz filmowy.

Anna Lachowicz – No proszę: ironia! Ironia to jest bardzo pożyteczna rzecz. Jeśli dobrze rozumiem ten film, to przy różnych jego mankamentach ma jedną wartość nie do przecenienia: wywraca formułę konkursu, atakuje autora konkursowego motta i szkołę w ogóle. Ciekawe.

Joanna Buta – Niby to tylko montaż, ale jednak opowiada spójną historię. Coś w tym jest.

Agata Budzińska, Maria Malinow – Wzruszająca historia o przyjaźni, która dojrzewa i staje się w pełni świadoma. Niebanalne zakończenie – zaskakujące. Film ten pozwala skupić się na osobie nam drogiej, a zapomnieć o swoich uprzedzeniach.

 

8 maja 2018: Na tropie redoksów i stężeń molowych

Międzyklasowa reprezentacja uczniów Norwida ukończyła Szkołę Młodego Chemika. Zajęcia trwały od połowy marca do końca kwietnia, a ich rdzeniem były ćwiczenia laboratoryjne, podczas których uczniowie mieli okazję przeprowadzić różnorodne doświadczenia - zarówno te objęte programem nauczania, jak i takie, które pokazały eksperymentatorom zupełnie nowe horyzonty chemicznego świata. Dzięki zajęciom uczniowie poznali również nowoczesną aparaturę używaną we współczesnych laboratoriach. Mogli również od razu sprawdzić jej możliwości w praktyce.

 

27 kwietnia 2018: Trzecioklasiści odchodzą

27 kwietnia wszyscy uczniowie klas trzecich odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Młodsi koledzy pożegnali ich koncertem na sali gimnastycznej, wychowawcy czule pożegnali w salach lekcyjnych, a sami abiturienci obsypali swoich ukochanych pedagogów kilogramami kwiatów, czekoladek i wszelakiego dobra z różnych stron świata. Wzruszeniom nie było końca. Gmach przy ulicy Obozowej 60 stracił tego dnia 30% swoich najcenniejszych aktywów.

 

11 kwietnia 2018: Wielka czwórka z Norwida pokonuje 19 tysięcy konkurentów i zgarnia całą pulę

Źródło zdjęć: https://www.facebook.com/GPW.WSE

Miło nam oznajmić, że 11 kwietnia br. 4 uczniów naszej szkoły wygrało finał ogólnopolskiej XVI edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

We wszystkich etapach konkursu zmierzyli się oni łącznie z ponad 19 tysiącami innych uczestników z całej Polski, którzy tworzyli 7,5 tys. giełdowych zespołów.

Podczas finału, który miał miejsce w Sali Notowań GPW, zwycięskie drużyny z dwóch poprzednich etapów (w sumie 20) starały się pomnożyć posiadane wirtualne środki „na żywo”, podczas kilkugodzinnej, specjalnie przygotowanej rozgrywki. Przedmiotem wirtualnych inwestycji w finale były akcje spółek wchodzące w skład indeksów WIG20 i mWIG40, ETF-y, kontrakty terminowe na akcje, kontrakty terminowe na indeks WIG20 i mWIG40 oraz kontrakty walutowe.

Zwycięski zespół GRONKOWCE tworzyli uczniowie klasy 2G: Piotr Plenzner, Mikołaj Musielewicz, Piotr Kołodziej i Bartosz Baryga.

Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Źródło zdjęć: https://www.facebook.com/GPW.WSE
 

10 kwietnia 2018: Siatkarki Norwida na 6

Reprezentacja Norwida godnie prezentowała dzielnicę podczas finałów LI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Szóste miejsce potwierdza, że sukces w rozgrywkach dzielnicowych nie był dziełem przypadku, ale owocem ciężkiej pracy zespołu w składzie:

Czaplicka Julia 3g - kapitan, Piróg Natalia 3e, Matysiak Kamila 3f, Laferi–Sapiej Olivia 3f, Wardzyńska Gabriela 3a, Kinast Natalia 3a, Trigonidi Konstantina 3c, Dziubińska Julia 2a, Niemczak Paulina 2a, Bosek Natalia 2c, Majchrzyk Magdalena 2c, Choromańska Julia 1d oraz Witulska Maria 1e.

Prowadząca zespół: p. Renata Czosnecka

 

9 kwietnia 2018: Norwid otwiera drzwi

9 kwietnia uczniowie klas gimnazjalnych mieli okazję poznać naszą szkołę w ramach "Dnia Otwartego". Licznie zgromadzonych uczestników przywitała solistka chóru szkolnego Kamila Kosińska z klasy IIa. Następnie, dzięki prezentacji multimedialnej, gimnazjaliści mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie kryjącego wiele tajemnic gmachu przy ulicy Obozowej 60.

 

8 kwietnia 2018: Sprawozdanie z XVII Rajdu Parasol

XVII Rajd Parasol odbył się w dniach 6-8 kwietnia 2018 r. w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida na Warszawskiej Woli. Organizatorami Rajdu był Szczep 200 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Warownia” przy wsparciu Dyrekcji, Grona pedagogicznego oraz uczniów z XXIV L.O. W rajdzie uczestniczyło 130 osób – 14 patroli harcerskich oraz organizatorzy. Poza drużynami z Warszawy, w rajdzie wzięły również udział drużyny z Nieporętu, Grodziska Mazowieckiego oraz drużyny ZHR z Wejcherowa.

Program tegorocznego rajdu nawiązywał do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Po zaledwie 21 latach od odzyskania niepodległości Polska stanęła przed kolejnym wyzwaniem. Inicjatywa utworzenia polskiego podziemia niepodległościowego pojawiła się już w czasie trwania kampanii wrześniowej. Choć zwyczajowo tematyka rajdu związana jest z działaniami Batalionu AK „Parasol”, składającego się przede wszystkim z harcerzy „Szarych Szeregów”, w tym roku skupiliśmy się na działaniach niepodległościowych prowadzonych przez organizacje podziemne Warszawy w całym okresie okupacji, a które prowadziły do wybuchu Powstania Warszawskiego z nadzieją na odzyskanie niepodległości.

Program rajdu rozpoczął się w piątek o godz. 20:00 po zakwaterowaniu na terenie bazy noclegowej uczestniczących jednostek. Kominek integracyjny bazował na przedwojennych zabawach podwórkowych, obecnie niestety zapomnianych. Serce starszej kadry radowała setka dzieci, grająca w klasy, kapsle, gumę, ciupy czy skacząca na skakankach. Nowe dla nich zabawy były dla nich na tyle interesujące, że nie zareagowali natychmiast na ogłoszenie przygotowania do apelu mundurowego.

W nocy przeprowadzony został alarm nocny, w ramach którego patrole przeszły na boisku szkolnym test sprawnościowy, pozwalający na włączenie ich w szeregi oddziałów zbrojnych Szarych Szeregów. Odczytany został rozkaz powołania jednostki specjalnej AGAT, a uczestnicy otrzymali dokumenty potwierdzające przydział.

Następnie grupy udały się do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie odbył się obiad, a po obiedzie grupy miały czas na indywidualne zwiedzanie do godz. 18:15.

O godz. 19:00 pod Pomnikiem Polegli Niepokonani odbył się apel mundurowy oraz uroczyste złożenie wieńców przez uczestników Rajdu. W apelu wzięli udział również mieszkańcy bloków okalających teren szkoły, uczniowie i rodzice, których Szkoła poinformowała o uroczystościach.

Po apelu patrole udały się na miejsce ogniskowe na praskiej plaży w okolicach Mostu Łazienkowskiego, gdzie na patrole czekała gorąca herbata oraz kolacja. Na zakończenie tego wymagającego dnia, niczym warszawscy powstańcy harcerze skupili się wokół ognia by śpiewać piosenki powstańcze czy piosenki harcerskie upamiętniające bohaterów tamtych czasów oraz posłuchać o historii Batalionu Parasol. Po czym patrole powróciły na teren bazy w okolicach godziny 22:30.

Przygotowując program rajdu zależało nam na zasygnalizowaniu uczestnikom, że w okresie walki o niepodległość nawet najmłodszym nie dawano taryfy ulgowej. Pomimo zmęczenia patrole z ogromnym zaangażowaniem wykonywały zlecone zadania. Do późnego wieczoru czuć było atmosferę współpracy oraz serdeczności. Mamy nadzieję, że oprócz „zdartych butów” w pamięć zapadnie uczestnikom także obraz życia harcerzy z okresu okupacji.

Dzień następny nie obejmował zajęć programowych. O godz. 10:00 odbył się apel kończący rajd podsumowujący współzawodnictwo Patroli. Miejsca pierwsze i drugie zajęły patrole V Szczepu ZHP im. Obwodu AK „Bażant” z Grodziska Mazowieckiego, trzecie miejsce zajął patrol 14 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej „Puszcza” z Nieporętu. Na apelu wręczono nagrody oraz dyplomy uczestnictwa.

Po apelu uczestnicy Rajdu pomogli organizatorom w posprzątaniu szkoły. Rajd zakończył się o okolicach godziny 14:00.

Wsparcie oraz przychylność ze strony Szkoły było odczuwalne na każdym etapie przygotowań. Mogliśmy także liczyć na pomoc pracowników Szkoły w czasie trwania samego rajdu. Tegoroczny XVII Rajd Parasol był pod wieloma względami odbiegał od typowych schematów rajdów harcerskich i myślę, że zapadnie w pamięć uczestnikom. Mamy nadzieję, na współpracę ze Szkołą także w kolejnych latach, gdyż pozytywnie wpłynęła ona na jakość rajdu.

Sporządziła phm. Anna Jędrzejczak HO Z-ca Komendanta Szczepu ds. programowych
 

22 marca 2018: Warsztaty w plenerze

Współpraca Norwida ze szkołami wyższymi rozwija się z każdym miesiącem i przybiera nowe formy. Tym razem w ramach bezpłatnych warsztatów organizowanych przez UKSW uczniowie klasy 2c pod opieką p. M. Prokopiuk odbyli wycieczkę do Lasku Bielańskiego, w czasie której zostali zapoznani z florą i fauną występującą na terenie lasu. Dowiedzieli się także o gatunkach owadów, które znajdują się pod ochroną. Pracownik UKSW zapoznał uczniów z różnymi ciekawostkami biologicznymi związanymi z Laskiem Bielańskim.

 

21 marca 2018: Cyprianki

Jak co roku, z okazji pierwszego dnia wiosny zorganizowane zostały CYPRIANKI. Podtrzymując tradycję szkoły, spotkaliśmy się wszyscy, żeby nagrodzić najpopularniejszych nauczycieli.

 

20 marca 2018: Fosforylaza nukleozydów

20 marca 2018 r. uczniowie klasy IIf wzięli udział w warsztatach w Pracowni Biofizyki Wydz. Fiz. UW pt. "Jak badamy aktywność katalityczną enzymów?". Na zajęciach uczniowie pracowali z enzymem o nazwie fosforylaza nukleozydów purynowych (PNP). W czasie warsztatów przeprowadzili pomiary aktywności katalitycznej i zbadali, w jaki sposób czynniki fizykochemiczne wpływają na szybkość reakcji prowadzonej przez enzymy. Mierzyli również absorpcję powstającego produktu oraz wpływ stężenia substratu na wydajność pracy enzymu. Bardzo ciekawe były bezpośrednie rozmowy z nauczycielami akademickimi o rekrutacji na studia, studiowaniu na Wydziale Fizyki UW, a także o wyborze przyszłej drogi życiowej.

 

19 marca 2018: I Szkolny Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców

Dnia 19 marca 2018 r. odbył się I Szkolny Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców XXIV LO im C. K. Norwida. Udział w nim wzięło 18 osób. Zwycięzcami zostali:

- wśród dziewcząt:

1. Kaja Szurgot 2C
2. Alicja Proczek 3G
3. Magda Majchrzyk 2C

- wśród chłopców:

1. Maurycy Wróbel 1D
2. Przemysław Pham Quang 1E
3. Hubert Bednarski 2C

Nagrody triumfatorom turnieju wręczył p. Dyrektor Ryszard Wojciechowski. Organizatorami turnieju byli Seweryn Szreder i Anna Wróbel.

Dziękujemy uczniom za udział w sportowej rywalizacji.

 

19 marca 2018: Warsztaty pod hasłem "Ja, kultura i społeczeństwo"

We wtorki, począwszy od 20.03.2018 r., odbywają się w naszej szkole warsztaty pod hasłem "Ja, kultura i społeczeństwo" prowadzone przez p. Krzysztofa Dorosza i p. Dawida Karpiuka.

TERMINY ZAJĘĆ:

I grupa: 14.30 - 15.30

II grupa: 15.30 - 16.30

 

15 marca 2018: W Muzeum Ziemi

Klasa 2E, po krótkim podejściu do znajdującego się przy Alei Na Skarpie 20 Muzeum Ziemi, miała okazję brać udział w wyjątkowej lekcji muzealnej pt. "Skały i skamieniałości dokumentami dziejów Ziemi". Organizatorem wyprawy był pan prof. Sławomir Dmowski.

 

14 marca 2018: Czwarty konkurs, czwarty sukces

Zwycięską passę kontynuuje Mateusz Zawadzki, uczeń klasy Id. Po sukcesach w konkursach filmowych: „Zbliżenie na Muranów”, „Warszawskie ślady Powstania Listopadowego” i "Nakręć to", nadeszła pora na triumf jeszcze bardziej doniosły. Film Mateusza pt. „Barwy ojczyste” zapewnił mu drugie miejsce w prestiżowym konkursie „Imaginacje – poezja okiem kamery”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

14 marca 2018: Nakrętkowy konkurs

Nasza szkoła w miesiącach lutym i marcu wzięła udział w konkursie organizowanym przez Szkołę Twórczej Nauki Vinci. Celem akcji było zbieranie nakrętek, z których dochód po sprzedaży zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów rehabilitacji chorego chłopca - Patryka. Łącznie udało nam się zgromadzić ponad 81 kg korków! Na szczególne wyróżnienie zasługuje klasa 2B, która zebrała prawie 33 kg nakrętek. Poniżej wyniki poszczególnych klas:

2B -32,98 kg
2A- 9,1 kg
3G- 0,36 kg
1G- 6,34 kg
2C- 13,6
1E- 3,28 kg
1B- 8,04 kg
1A- 4,6 kg
2D- 1,12 kg
2E- 0,86 kg
1C- 1,04 kg

Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie:)

 

9 marca 2018: Chemiczne talenty Norwida

W letniej edycji Szkoły Młodego Chemika wezmą udział Ola i Bartek z kl. 2f. Znaleźli się oni w elitarnej grupie 11 licealistów, którzy pozytywnie rozwiązali test i pokonali liczną konkurencję. Ola i Bartek poznają w nowoczesnych laboratoriach Wydziału Chemicznego PW tajniki współczesnych metod badawczych. Przypomnijmy, że w tym roku szkolnym w zajęciach Szkoły Młodego Chemika wzięła udział nasz koleżanka z kl. IIc Patrycja. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Przede wszystkim uczniowie, którzy się na to zdecydują, będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności z chemii. Projekt stwarza również niepowtarzalną okazję do pracy w laboratoriach chemicznych Politechniki Warszawskiej, a zdobyte w trakcie zajęć umiejętności pomagają w lepszym przygotowaniu do udziału w olimpiadach chemicznych oraz do matury z chemii.

Więcej informacji na: www.klatrat.org/projekt/szkoa-modego-chemika-2018-wiosna

 

6 marca 2018: Mamy złoto

Siatkarki Norwida Mistrzyniami dzielnicy Wola w roku szkolnym 2017/2018

6.03.2018 r. nasze dziewczęta w finale Mistrzostw dzielnicy Wola pokonały reprezentację 40 LO im. Żeromskiego 2:1.

Jedziemy na WOM!

SKŁAD ZESPOŁU:

Od lewej stoją: Gabriela Wardzyńska 3A, Olivia Laferi – Sapiej 3F, Kamila Matysiak 3F, Natalia Kinast 3A, Konstantina Trigonidi 3C, Natalia Piróg 3E, Julia Czaplicka 3G, Julia Dziubińska 2A
Od lewej w przysiadzie: Magdalena Majchrzyk 2C, Julia Choromańska 1D, Natalia Bosek 2C, Paulina Niemczak 2A

Zespół naszych "Złotek" do zawodów przygotowała i do zwycięstwa poprowadziła p. Renata Czosnecka

 

1 marca 2018: Przyrodnicy z Norwida na samym wierzchołku „Piramidy”

Dwa zespoły z naszego liceum dotarły do finału międzyszkolnego konkursu interdyscyplinarnego „Piramida”.

Zmagania mają bardzo ciekawą formułę. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązują zadania z matematyki, fizyki, chemii i biologii. Wyłoniona szóstka najlepszych uczniów tworzy dwa zespoły reprezentujące liceum w II etapie. W naszej szkole konkurs zdominowali uczniowie klas 2c mat-biol-chem i 2g mat-fiz-inf. Utworzone trójki zmagały się wspólnie z zadaniami, które czasem miały formę logicznych zagadek a czasem trudnych specjalistycznych zagadnień. Dodatkowym walorem konkursu było wymuszenie współpracy w zespole i wspólnego podejmowania ważnych decyzji.

Miło nam, że do finału zakwalifikowały się oba nasze zespoły. Czeka ich przeprowadzenie i naukowe opracowanie doświadczenia z fizyki, chemii lub biologii i kolejny test wiedzy! Wszystko rozstrzygnie się 9 kwietnia.

 

28 lutego 2018: Najlepszy tłumacz w Norwidzie

28 lutego 2018 roku odbyła się pierwsza edycja konkursu tłumaczeniowego "Najlepszy tłumacz w Norwidzie", zorganizowanego przez Komisję Języków Obcych w ramach programu "Norwidek".

W konkursie wzięło udział 19-stu uczniów z klas 1-3, którzy tłumaczyli teksty o tematyce turystycznej z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na język polski.

Po dokonaniu oceny wszystkich prac zespół oceniający wybrał najlepsze tłumaczenia z każdego języka. Zwycięskie tłumaczenia były najbardziej dokładne, poprawne i pomysłowe.

Kategoria: język angielski

Najlepszy tłumacz: Wojciech Kaźmierczak, klasa 2c

Wyróżnienia: Tomir Domański, klasa 2g oraz Julia Wysocka, klasa 2b

Kategoria: język niemiecki

Najlepszy tłumacz: Mikołaj Gorzelany, klasa 3f

Wyróżnienia: Anna Świsłowska, klasa 2a oraz Emilia Fronczak, klasa 2a

Kategoria: język rosyjski

Najlepszy tłumacz: Dzmitry Markevich, klasa 3g

Wyróżnienie: Weronika Woszczyk, klasa 2e

Gratulujemy laureatom, dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.

 

27 lutego 2018: Walentynkowa Inwazja Dobrych Serc

Tego jeszcze w „Norwidzie” nie było: uczniowie klasy Ia pod „wodzą” Oli Jagody postanowili uczcić „Święto Miłości” organizując wielką akcję pod hasłem „Inwazja Dobrych Serc”. Już na kilka dni przed walentynkowym świętem  przygotowali własnoręcznie kilkaset  czerwonych serduszek okraszonych ciepłymi słowami i rysunkami.  14 lutego „podrzucali” te anonimowe walentynki uczniom i nauczycielom naszej szkoły oraz wręczali napotkanym na ulicy życzliwym ludziom.

Ale to był dopiero początek „inwazji”. 16 lutego wybrana grupa uczniów udała się z walentynkową misją do Domu Opieki „Budowlani” oraz Wojskowego Instytutu Medycznego. „Odwiedziliśmy Oddział Psychiatryczny oraz Oddział Chirurgii Naczyniowej. Dotarliśmy do starszych, samotnych ludzi, pacjentów po poważnych operacjach, weteranów wojennych, a także rozmawialiśmy z cierpliwym i niezwykle życzliwym personelem. Wszędzie spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem. Przeżyliśmy niezapomniane chwile wzruszenia i zyskaliśmy wdzięczność potrzebujących ludzi”.

„Inwazja Dobrych Serc” zakończyła się wielkim sukcesem i dzięki życzliwemu wsparciu pani Dyrektor będzie kontynuowana w latach następnych.

 

3 lutego 2018: Poloneza czas zacząć

Trzecioklasiści tańczący razem z nauczycielami na skąpanym w świetle stroboskopowych lamp parkiecie to zwiastun zbliżającego się wielkim korkami egzaminu maturalnego. Podczas studniówki w hotelu "MCC Mazurkas Conference Center & Hotel" w Ożarowie Mazowieckim nie zabrakło tradycyjnego poloneza, szwedzkiego stołu i trwających wiele godzin zdjęć klasowych. Zabawa trwała do bladego poranka.

 
 

21 grudnia 2017: Przedświąteczne kolędowanie

W tym roku szkolnym postanowiliśmy pokolędować w okresie przedświątecznym. Przez cztery kolejne dni na wyznaczonych przerwach wybraną przez siebie kolędę śpiewały prawie wszystkie klasy. Atmosfera zrobiła się bardzo świąteczna.

 

21 grudnia 2017: Kolejny sukces w konkursie filmowym

21 grudnia uczniowie klasy 1d odebrali z rąk dyrektora III LO w Warszawie nagrody za udział w międzyszkolnym konkursie filmowym "Warszawskie ślady Powstania Listopadowego". Oba filmy zgłoszone przez uczniów zdobyły uznanie komisji konkursowej, która nie przyznała nagrody żadnej innej produkcji. Do udziału w projekcie nagrodzeni przygotowywali się pod opieką p. D. Czyżewskiej, p. S. Dmowskiego i p. W. Jarzynki.


 

14 grudnia 2017: Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

W grudniu 2017 r. Samorząd Uczniowski zorganizował wybory do SU.

Od 4 do 8 grudnia trwała kampania wyborcza, po zakończeniu której odbyła się „Debata przedwyborcza”. Zgłosiły się dwie kandydatki: Barbara Gregorczyk z kl. 1A oraz Adrianna Sergiel z kl. 1E. Kandydatki musiały zmierzyć się z pytaniami zadawanymi przez ustępujący zarząd SU i uczniów zebranych na sali. Miały również możliwość zadawania pytań kontrkandydatce. Debata znacznie przybliżyła uczniom sylwetki dziewcząt i umożliwiła, w znaczącym stopniu, podjęcie decyzji w dniu Wyborów, 14 grudnia.

W dniu Wyborów w głosowaniu wzięło udział 489 uczniów. Głosów ważnych oddano 432, nieważnych 57. Nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Adrianna Sergiel, na którą oddano 240 głosów, zastępczyni, Barbara Gregorczyk, otrzymała 192 głosy.

SERDECZNIE GRATULUJEMY i życzmy wielu ciekawych pomysłów i przypominamy, że będziemy rozliczać z wyborczych obietnic.

 

12 grudnia 2017: XXIII Edycja Akcji: „Zostań honorowym krwiodawcą”

12 grudnia odbyła się XXIII Edycja Akcji: „Zostań honorowym krwiodawcą”.

Krew oddawaliśmy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Saskiej 63/75.

Udział w akcji wzięło 26 uczniów naszej szkoły. Krew oddało 17 uczniów (7 650 ml krwi).

Łącznie w XXIII Edycjach oddaliśmy już 208550 ml krwi!!!

Pomysłodawca i koordynator akcji: p. prof. Renata Czosnecka.

Organizatorzy: p. prof. Renata Czosnecka i p. prof. Seweryn Szreder.

Współpraca: p. prof. Anna Wróbel.

 

8 grudnia 2017: Akcja SU

W DNIACH 28 XI – 8 XII SAMORZĄD UCZNIOWSKIZBIERAŁ DLA PSÓW I KOTÓW:

 • MOKRĄ KARMĘ

 • PRZYSMAKI

 • ZABAWKI

 • AKCESORIA

 • KOCE, PODUSZKI, RĘCZNIKI

 • KOSMETYKI

 

Udało nam się zebrać:

 • Karma sucha – 6,4 kg

 • Karma mokra – 33,81 kg

 • Przysmaki suche – 1,282 kg

 • Makaron – 1,5 kg

 • Ryż – 1 kg

 • Kasza – 0,9 kg

 • Przysmaki mokre – 0,07 kg

 • Koce- 11 szt

 • Poduszki – 13 szt

 • Smycze – 2 szt

 • Szczotka – 1 szt

 • Obroże – 3 szt

 • Kaganiec – 1 szt

 • Legowiska – 3 szt

 • Różne tkaniny do ocieplenie bud – 35 szt

 • Ręczniki – 15 szt

WSZYSTKIM BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Samorząd Uczniowski

 

6 grudnia 2017: Spotkanie z honorowym krwiodawcą

6 grudnia w szkolnej sali gimnastycznej odbyło się coroczne spotkanie uczniów klas trzecich z zaprzyjaźnionym z naszą szkołą honorowym krwiodawcą, panem Janem Faberskim.

Nasz gość poprowadził prelekcję pt. „Krwiodawstwo propozycją ważnej postawy życiowej”. Celem spotkania było propagowanie honorowego krwiodawstwa wśród uczniów naszej szkoły oraz przygotowanie do XXIII Edycji Akcji „Zostań Honorowy Krwiodawcą”, która odbędzie się 12 XII 2017 r. (wtorek).

Krew oddawać będziemy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Saskiej 63/75.

Organizatorzy przedsięwzięcia: pani Renata Czosnecka i pan Seweryn Szreder.

 

2 grudnia 2017: Norwid uruchamia „Norwidka”

Wraz z końcem listopada szkoła wzbogaciła się o kolejne narzędzie wspierania uczniów zdolnych. Norwidek, bo o nim właśnie mowa, to program połączony z nowopowstałym Funduszem im. Ireny Grycewicz. Synergia ta pozwoli m.in. na organizację nowych konkursów i realizację uczniowskich projektów. Szczegóły na podstronie:

http://www.norwid.waw.pl/index.php?strona=260_program_norwidek

 

2 grudnia 2017: Siatkarki na podium

Na II miejscu zakończyła nasza reprezentacja XIII Turniej Siatkarski o Puchar Dyrektora LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego. Wysoka forma na początku sezonu rozgrywkowego niewątpliwie cieszy i pozwala z nadzieją oczekiwać na mistrzostwa dzielnicy.

Podium wywalczyły:

1. Piróg Natalia 3e
2. Czaplicka Julia 3g
3. Dziubińska Julia 2a
4. Niemczak Paulina 2a
5. Bosek Natalia 2c
6. Majchrzyk Magdalena 2c
7. Choromańska Julia 1d

Prowadząca zespół: p. Renata Czosnecka

 

23 listopada 2017: Konkurs Juvenes Translatores

Dnia 23 listopada 2017 w naszym liceum po raz drugi odbył się konkurs Juvenes Translatores organizowany przez Komisję Europejską. Drogą losowania nasza szkoła jako jedna z 51 z całej Polski i jedna z 7 w Warszawie została wybrana do udziału w konkursie i wystawiła 6 uczennic z rocznika 2000, których zadaniem było przetłumaczenie tekstów z wybranego języka Unii Europejskiej na język ojczysty. I tak uczennice klasy 2a Karolina Sękulska, Aleksandra Gajewska, Anna Radziejewska, Oliwia Chyziak i Iga Łapińska tłumaczyły z angielskiego a Anna Świsłowska z niemieckiego. W tym roku wszystkie teksty dotyczyły 60-tej rocznicy urodzin Unii Europejskiej.

Lista zwycięzców zostanie opublikowana w lutym 2018 - nagrodą jest wyjazd do Brukseli na uroczystość wręczenia nagród.

Trzymamy kciuki za naszych podopiecznych!

 

15 listopada 2017: Konkurs Bliżej Norwida 2017 - w drodze do finału

To już koniec tegorocznej odsłony konkursów Bliżej Norwida. Zwycięzcy we wszystkich kategoriach zostali wyłonieni. W tym roku do walki stanęło prawie stu uczniów z całej Polski. Triumfatorem XXI edycji Konkursu Intepretacji Poezji C. Norwida (tak, to już 21 lat) został uczeń z Łochowa, laury dla najlepszego aktora (powitaliśmy w tym roku nową kategorię) trafiły do Kielc. Najlepszą intepretacją muzyczną popisał sie Białystok i, ponownie, Łochów, a nagroda dla najciekawczej pracy plastycznej została w Warszawie.

Wszytkim laureatom gratulujemy, zapraszając jednocześnie na finałową galę, która rozpocznie się 7 grudnia w samo południe.

 

9 listopada 2017: Wizyta w Parlamencie Europejskim

Julia Ruszkiewicz oraz Marianna Wawrzyniak, uczennice klasy 2b, uczestniczyły w dniach 05 – 09.11.2017 roku w wyjeździe studyjnym do Brukseli.

Wyjazd był nagrodą ufundowaną przez biuro poselskie prof. dr hab. Danuty Hübner za zwycięstwo w konkursie „Europejski Traktat Młodych”.

W programie wyjazdu, oprócz wizyty w Parlamencie Europejskim i spotkania z prof. dr hab. Danutą Hübner, znalazło się miejsce na zwiedzanie uroczej Brugii (zwanej Wenecją Północy) oraz samej Brukseli.

Do konkursu przygotowała uczennice nauczycielka historii, p. prof. Dorota Czyżewska.

GRATULUJEMY!

 

9 listopada 2017: Muranów najlpeiej widoczny z Woli - I miejsce w konkursie fotograficzno-filmowym

W dniu 9 listopada 2017 roku odbyła się gala finałowa konkursu fotograficzno-filmowego na reportaż pt. „Zbliżenie na Muranów”. Pierwsze miejsce (nagrodą była lustrzanka cyfrowa Canon EOS 1300 D) w konkursie zajął film Mateusza Zawadzkiego z klasy 1d (film do obejrzenia poniżej), przygotowany pod opieką p. Wojciecha Jarzynki. Wyróżniona dyplomem została także praca fotograficzna Ewy Orzechowskiej z klasy 2e, przygotowana pod opieką p. Sławomira Dmowskiego.

 

31 października 2017: Norwidowskie „Straszynalia”

Halloween - tradycja może i nie nasza, ale w Norwidzie już długoletnia, a dokładniej przez wiele lat przerabiana na naszą szkolną modłę. 31 października w gmachu przy Obozowej wylęgło się niegroźne zło i niestraszna potworność, po korytarzu chodziły żywe trupy, zbierając się pod salą gimnastyczną, na której doszło do mrocznej kumulacji składającej się z: konkursu na najlepsze przebranie uczniów i nauczycieli, zawodów zręcznościowych (jajka na łyżkach) i artystycznych (makijaż w 2 minuty) i wielu innych, równie potwornych atrakcji.

 

30 października 2017: Uroczystość zawieszenia preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent m. st. Warszawy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz przekazała społeczności szkolnej tekst Preambuły Konstytucji. Inicjatorem akcji w naszym liceum był Samorząd Szkolny.

W holu głównym, w obecności młodzieży, nauczycieli i gości: Dyrektor Biura Edukacji p. Joanny Gospodarczyk, zastępcy Burmistrza dzielnicy Wola p. Grażyny Orzechowskiej-Mikulskiej, Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania p. Marioli Zielińskiej, Przewodniczącego Komisji Sportu Rady m.st. Warszawy p. Pawła Lecha nastąpiło uroczyste odczytanie i zawieszenie tekstu Preambuły przez przewodniczącego samorządu Tomira Domańskiego.

Pani Prezydent zacytowała ostatni fragment Preambuły: Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

W kwietniu br. minęło dwadzieścia lat od uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe obowiązującej obecnie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa zasadnicza weszła w życie 17 października 1997 roku.

 

27 października 2017: Mamy srebro!!!

Nasze szczypiornistki wicemistrzyniami Woli!

Po bardzo ciężkiej walce w meczu finałowym Mistrzostw Dzielnicy Wola nasze dziewczęta uległy reprezentacji Zespołu Szkół nr 32 im. Baczyńskiego, zajmując II miejsce na podium, do którego dotarły tylko najlepsze piłkarki ręczne, gdyż w tym roku poziom drużyn występujących w zawodach był bardzo wysoki.

SKŁAD ZESPOŁU:

Od lewej stoją: Aleksandra Januszewska 1D, Wiktoria Radkowska 1E, Karolina Jankowska 1F, Anna Wąsik 3D, Karolina Ostaszewska 2A, Magdalena Majchrzyk 2C, Natalia Bosek 2C;
W przysiadzie od lewej: Julia Leśniewska 3A, Julia Paszkiewicz 3A – KAPITAN, Natalia Kinast 3A;
W pozycji leżącej: Natalia Zdrowińska 3F

Zespół do zawodów przygotowała i do sukcesu poprowadziła p. prof. Renata Czosnecka.

GRATULACJE !!!

 

13 października 2017: Dzień Edukacji Narodowej - "Ślubowanie klas pierwszych"

13 października 2017 roku pierwszoklasiści stali się w końcu pełnoprawnymi uczniami XXIV LO im. Cypriana K. Norwida. Ślubowanie było największą, choć nie jedyną atrakcją piątku. Podczas uroczystości na sali gimnastycznej uczniowie wysłuchali koncertu. Świeżo upieczonym uczniom zostało już tylko jedno - odliczanie dni do matury.

 

7 października 2017: "Bliżej Norwida 2017" - zaproszenie

Po raz 21. zapraszamy do udziału w ogólnopolskich konkursach Bliżej Norwida. Oprócz znanych już kategorii recytacji, śpiewania i plastycznej proponujemy nowy konkurs Teatr Jednego Aktora (szczegóły w regulaminach).

 

Regulaminy konkursów Bliżej Norwida 2017 (do pobrania w wersji PDF):

 

27 września 2017: Relacja z wycieczki klasy 2B i 2F do Kuligowa

27 września około godziny 9.00 razem z klasą 2f oraz opiekunami wyruszyliśmy na wycieczkę do Kuligowa. Podróż w autokarze upłynęła nam w bardzo dobrych nastrojach. Na miejscu naszym oczom ukazał się przepiękny, malowniczy skansen.

Na początku braliśmy udział w interesującej lekcji dotyczącej twórczości naszego patrona, Cypriana Kamila Norwida. Mogliśmy zaprezentować zdolności recytatorskie i dzięki temu przenieśliśmy się do czasów artysty, kiedy to spędzał wakacje na mazowieckiej wsi.

Następnie w grupach uczestniczyliśmy w zajęciach malowania glinianych dzbanków, a także sami mogliśmy spróbować pracy w kuźni. Nie było to wcale takie łatwe. Zwiedziliśmy chłopską chatę oraz poznawaliśmy zwyczaje, jakie panowały na wsi. Dowiedzieliśmy się wielu istotnych informacji, które mogą nam się przydać w przyszłości. Na koniec wspólnie zjedliśmy kiełbaski. Klasa o profilu biologiczno-chemicznym poszła nad Bug zebrać próbki wody z rzeki, a my, jak na humanistów przystało, prezentowaliśmy wywiady z renesansowym poetą – Janem Kochanowskim.

Wycieczka upłynęła nam bardzo miło, do Warszawy wróciliśmy pełni emocji, a także nowej wiedzy. Na długo zapamiętamy wspólnie spędzony czas w kuligowskim skansenie.

Joanna Myszko (klasa 2B)
 

15 września 2017: Akcja Sprzątanie Świata – Polska 2017

"Nie ma śmieci - są surowce". Pod takim hasłem odbyła się akcja Sprzątanie Świata - Polska 2017, w której wzięli udział uczniowie naszej szkoły (klasa 1c i 1f). W akcji uczestniczyli uczniowie klasy Ic i If, którzy, pod opieką prof. S. Dmowskiego, starali się przywrócić naturalny ład w Lasku na Kole i okolicach. Piękna pogoda zagwarantowała wszystkim uczestnikom świetny humor i nikomu nie zabrakło odnawialnej energii niezbędnej w trakcie zbierania śmieci :)

 

13 września 2017: Norwid w Teatrze Polskim

13 września 2017 r. o godz. 12.00 i 18.30 w Teatrze Polskim, na Scenie Kameralnej młodzież XXIV Liceum Ogólnokształcącego wystawiła spektakl „Pierścień Wielkiej Damy” C. Norwida w reżyserii Grzegorza Mrówczyńskiego. Szkoła otrzymała zaproszenie od dyrektora Andrzeja Seweryna i wystąpiła w cyklicznym projekcie Teatru „Goście w Polskim”.

Spektakl został zrealizowany w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych z okazji 195 rocznicy urodzin Patrona Szkoły. Spotkał się z zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem. Wszystkie bilety zostały sprzedane. Na widowni gościli również: uczniowie i nauczyciele liceów warszawskich, przedstawiciele władz Dzielnicy Wola, aktorzy, pracownicy naukowi UW i UKSW.

Scenografię zaprojektował Jerzy Rudzki, światło i dźwięk realizowali Krzysztof Iwanik i Tadeusz Maryniowski, produkcją i opieką pedagogiczną zajmowały się Maria Rybińska i Ewa Sołtan, wystąpili: Weronika Pisarek – Hrabina, Kamil Malanowski – Graff Szeliga, Paweł Dąbrowski – Mak-yks, Justyna Miłczak – Magdalena, Jędrzej Oleszczuk – Durejko, Maja Grochulska – Durejkowa, Agata Wójcik – Salome, Stanisław Szmuksta – Komisarz, Weronika Gontarz - Dziewczynka I, Marta Stolarz - Dziewczynka II, Maciej Jaszczuk – Gość I, Monika Żaczkiewicz – Gość II.

 

13 września 2017: Lekcje w Bibliotece Narodowej

Kolejne klasy wzięły udział w lekcjach prowadzonych przez Bibliotekę Narodową. Oprócz cennego pod kątem matury doświadczenia, uczniowie zdobyli również podstawową wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, która pomoże im szybciej dostrzec światełko w krętym tunelu katalogów podręcznych.

 

8 września 2017: Kiermasz książek

Jak zwykle na początku września (8.09) Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz podręczników na pierwszej godzinie lekcyjnej. Uczniowie naszej szkoły oraz absolwenci mogli kupić lub sprzedać podręczniki po okazyjnej cenie.

 
 

4 września 2017: Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r. w gmachu przy ulicy Obozowej 60 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
sekretariat.lo24@eduwarszawa.pl
Promethidion - Norwid