18:05

9 sierpnia 2022 r.;    Imieniny obchodzą: Klara, Roman, Romuald

 

WAT - patronat

 

KALENDARZ SZKOLNY

Terminarz pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022

01 września 2021 r. (środa)                 – rozpoczęcie roku szkolnego
23 – 31 grudnia 2021 r.                       – zimowa przerwa świąteczna
01 stycznia 2022 r.                              – Nowy Rok
31 stycznia – 13 lutego 2022 r.          – ferie zimowe
14 – 19 kwietnia 2022 r.                       – wiosenna przerwa świąteczna - Wielkanoc
29 kwietnia 2022 r.                              – zakończenie roku szkolnego w klasach

04 - 23 maja 2022 r.                            – Egzaminy maturalne
24 czerwca 2022 r.                              – zakończenie roku szkolnego w klasach I, II, III po szkole
podstawowej
25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.         – ferie letnie

Egzaminy  maturalne:
- część pisemna   04 – 23 maja 2022 r.   
- część ustna       18 – 20 maja 2022 r.  – do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wyniki z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą. 

Termin dodatkowy
część pisemna 01 - 15 czerwca 2022 r.
część  ustna    14 -15 czerwca 2022 r. – do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wyniki z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego: 5 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 05 lipca 2022 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 05 lipca 2022 r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
- część pisemna 23 sierpnia 2022 r. (wtorek, godz. 9:00)
- część ustna – nie przeprowadza się w terminie poprawkowym

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach oraz wydanie świadectw –
09 września 2022 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH: 

Po zaopiniowaniu przez RR przy XXIV LO i SU
15 października 2021 r. (piątek)
12 listopad 2021 r. (piątek)
3 dni w listopadzie 2021 r. na przeprowadzenie próbnych matur OPERON
02 maja 2022 r. (poniedziałek)
04, 05, 06, 09 maja 2022 r.

I  okres:    01 września 2021 r. – 28 stycznia 2022 r. (20 tygodni)
II okres:  28 stycznia 2022 r.–  29 kwietnia 2022 r. w klasach maturalnych (10 tygodni)
28 stycznia 2022 r. – 24 czerwca 2022 r. w klasach I, II, III po szkole podstawowej (18 tygodni)

Terminy wystawiania ocen:

I okres:  do 20 stycznia 2022 r. (czwartek)
powiadomienie o przewidywanych ocenach do  17 grudnia 2021 r.

II okres: do 21 kwietnia 2022 r. (czwartek) w klasach maturalnych po gimnazjum        
powiadomienie o przewidywanych ocenach do 21 marca (poniedziałek) 2022 r.

II okres: do 14 czerwca 2022 r. (wtorek) w klasach I, II, III po szkole podstawowej
powiadomienie o przewidywanych ocenach do 19 maja 2022 r.

Terminy składania podań o podwyższenie oceny trybie § 54 Statutu Szkoły:
4, 5kwietnia 2022 r. do godz. 12.00  w klasach maturalnych
6, 7 czerwca 2022 r.  do godz. 12.00  w klasach I, II, III po szkole podstawowej

Terminy Spotkań z Rodzicami:    (godzina 17.30)
06  września 2021 r.
15 listopada 2021 r.
24 stycznia 2022 r.
28 marca 2022 r.
30 maja 2022 r.

 

 
 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
Promethidion - Norwid