10 sierpnia 2020 r.;    Imieniny obchodzą: Borys, Bogdan, Wawrzyniec
 
 

KALENDARZ SZKOLNY

Terminarz pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020

2 września 2019 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
16 września 2019 r. Zebranie z rodzicami (godz. 17.30)
28 października 2019 r. Zebranie z rodzicami (godz. 17.30)
9 grudnia 2019 r. Zebranie z rodzicami (godz. 17.30)
19 grudnia 2019 r. Termin powiadomienia o przewidywanych ocenach w I okresie roku szkolnego 2019/2020
23 - 31 grudnia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna
2, 3 stycznia 2020 r. *Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
16 stycznia 2020 r. Termin wystawiania ocen w I okresie roku szkolnego 2019/2020
20 stycznia 2020 r. Zebranie z rodzicami (godz. 17.30)
20 stycznia 2020 r. Początek II okresu w klasach I-III
10-23 lutego 2020 r. Ferie zimowe
16 marca 2020 r. Zebranie z rodzicami (godz. 17.30)
2 kwietnia 2020 r. Termin powiadomienia o przewidywanych ocenach w II okresie roku szkolnego 2019/2020 (w klasach III)
6, 7 kwietnia 2020 r. do godziny 12.00 Terminy składania podań o podwyższenie oceny (w trybie § 59 Statutu Szkoły) w klasach III
9 -14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
16 kwietnia 2020 r. Termin wystawiania ocen w II okresie roku szkolnego 2019/2020 (w klasach III)
24 kwietnia 2020 r. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 (w klasach trzecich)
4, 5 i 6 maja 2020 r. *Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
4 - 21 maja 2020 r. Część pisemna egzaminu maturalnego 2020
4 - 22 maja 2020 r. Część ustna egzaminu maturalnego 2020
18 maja 2020 r. Zebranie z rodzicami (godz. 17.30)
4 czerwca 2020 r. Termin powiadomienia o przewidywanych ocenach w II okresie roku szkolnego 2019/2020 (w klasach I i II)
8, 9 czerwca 2020 r. do godziny 12.00 Termin składania podań o podwyższenie oceny (w trybie § 59 Statutu Szkoły) w klasach I i II
12 czerwca 2020 r. *Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
18 czerwca 2020 r. Termin wystawienia ocen w II okresie roku szkolnego 2019/2020 (w klasach I i II)
26 czerwca 2020 r. Zakończenie roku szkolnego (w klasach I i II)
27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r. Ferie letnie
* Po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Szkolny

 

W listopadzie 2019 roku zaplanowano także 3 dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych na przeprowadzenie próbnych matur OPERON (po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Szkolny).

 
 
Perspektywy certyfikat
 Licznik odwiedzin www.norwid.waw.pl:   1698495  
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
Promethidion - Norwid