17 lipca 2018 r.;    Imieniny obchodzą: Aneta, Bogdan, Aleksy
 

Witryna poświęcona obchodom 70-lecia XXIV LO im. C.K. Norwida

 

PROGRAM "NORWIDEK"

FUNDUSZ im. Ireny Grycewicz

Informujemy, że w dniu 14 listopada 2017 r. w naszym Liceum podpisana została umowa darowizny pieniężnej tworząca Fundusz im. Ireny Grycewicz.

Pani Irena Grycewicz to jedna z najbardziej zasłużonych dla szkoły osób. Nauczycielka matematyki, dyrektor szkoły w latach 1956 – 1957 a następnie 1967 – 1985. To ona doprowadziła do tego, że w 1972 roku Liceum otrzymało imię Cypriana Norwida. Fundusz Jej imienia powstał dzięki darowiźnie przekazanej przez syna, Wiktora Grycewicza. W umowie darowizny określono, że ze środków Funduszu będą wypłacane nagrody dla zdolnych uczniów oraz finansowane projekty uczniowskie lub szkolne.

W tym celu opracowany został Regulamin gospodarowania środkami finansowymi Funduszu im. Ireny Grycewicz oraz Program wspierania uczniów zdolnych „Norwidek”.

 

PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH „NORWIDEK”

„Norwidek” powstał po to, by pomóc uczniom obudzić uśpiony w nich potencjał lub rozwinąć ten już wcześniej przebudzony. Jesteśmy bowiem przekonani o potrzebie pokazywania społeczności szkolnej tego, co w uczniu Norwida najlepsze, bo „nie jest światło, by pod korcem stało, Ani sól ziemi do przypraw kuchennych” (C. Norwid, Promethidion).

 

CEL PROGRAMU

1. Stworzenie możliwości sprzyjających ujawnieniu i rozwinięciu przez uczniów zdolności w różnych dziedzinach: naukowych, artystycznych, sportowych i innych.
2. Otoczenie opieką uczniów zdolnych, przygotowanie do uczestniczenia w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach.
3. Prezentacja na terenie szkoły i na zewnątrz dorobku i osiągnięć osób uzdolnionych.
4. Aktywizacja uczniów i organizacji uczniowskich przy realizacji zadań związanych z programem.
5. Wzbogacenie oferty programowej szkoły.
6. Kontynuacja lub nawiązanie współpracy szkoły z osobami i instytucjami chcącymi wspierać realizację programu.

 

REALIZACJA CELU

1. Analiza osiągnięć naukowych uczniów na podstawie wyników m.in. „sprawdzianów na wejściu”, prac klasowych, projektów itp.
2. Diagnozowanie zainteresowań i zdolności uczniów w różnych dziedzinach: artystycznych, sportowych i innych.
3. Organizacja zajęć dodatkowych, spotkań wspierających uczniów, przygotowanie do udziału w olimpiadach, konkursach i zawodach.
4. Organizacja konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych.
5. Organizacja przeglądów: teatralnych, wokalnych itp.
6. Organizacja zawodów sportowych.
7. Organizacja wystaw i prezentacji osiągnięć uczniów.
8. Prezentowanie na forum szkoły i stronie internetowej najzdolniejszych uczniów i ich osiągnięć.

 

Lista proponowanych konkursów

LISTA PROPONOWANYCH KONKURSÓW I PROJEKTÓW ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI
W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA UCZNIOW ZDOLNYCH „NORWIDEK” 2017/2018

L.P NAZWA KONKURSU TERMIN KTO ORGANIZUJE UWAGI
1. „Bliżej Norwida” XI - XII B. Rybińska
E. Sołtan
Konkurs ogólnopolski. Spośród uczestników nagrodzony będzie najlepszy reprezentant z Norwida
2. Projekt teatralny z kl. IB XI - VI B. Rybińska
E. Sołtan
Przygotowanie spektaklu teatralnego przez reżysera Grzegorza Mrówczyńskiego
3. Konkurs multimedialny I - IV B. Wojciechowska Konkurs organizowany we współpracy z zespołem przedmiotów ścisłych
4. „Drogi do niepodległej” XI D. Czyżewska Konkurs plastyczny
5. Szkolna gra giełdowa XI - IV I. Jundziłł Gra powiązana z ogólnopolskim konkursem inwestycyjnym
6. Najlepszy tłumacz w Norwidzie II J. Augustyniak Konkurs na najlepsze tłumaczenie tekstu w wybranym języku
7. „Złote pióro Norwida” II - III B. Rybińska Konkurs ortograficzny oraz na najlepsze wypracowanie
8. „Warszawa w pięciu smakach” III W. Jarzynka Konkurs literacki
9. Kangur III M. Ozga Konkurs matematyczny ogólnopolski. Spośród uczestników wybierzemy najlepszego reprezentanta z Norwida
10. „Norwid song festiwal” III J. Augustyniak Festiwal piosenki obcojęzycznej połączony z konkursem
11. Szkolna olimpiada WOS III - IV D. Samojluk
E. Sadowska
Konkurs dla uczniów klas I, II
12. Szkolny konkurs wiedzy o historii XXw. III - IV D. Samojluk
E. Sadowska
Konkurs dla uczniów klas I, II
13. Konstytucja 3 maja IV D. Czyżewska Konkurs plastyczny
14. Turniej dwójek siatkarskich II okres R. Czosnecka Rozgrywki o mistrzostwo szkoły
15. „Trio Basket 2018” II okres   S. Szreder Rozgrywki o mistrzostwo szkoły
16. Tenis stołowy II okres A. Wróbel Rozgrywki o mistrzostwo szkoły
17. „Tygrzyk” V - VI K. Jaskułowski 
S. Dmowski
Konkurs przyrodniczy, interdyscyplinarny
18. „Eksperyment okiem przyrodnika” VI D. Masny Pokaz doświadczeń chemicznych, biologicznych, fizycznych
Uwaga  -  Powyższa lista może ulec zmianom zarówno co do tematów konkursów jak i terminów
 
 
Perspektywy
 Licznik odwiedzin www.norwid.waw.pl:   1288069  
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
Promethidion - Norwid