15:43

19 lipca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Alfred, Wincenty, Włodzisław

 

WAT - patronat

WGiSR UW - patronat

Certyfikat - Program WARS i SAWA

 

PROGRAM "NORWIDEK"

PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH „NORWIDEK”

„Norwidek” powstał po to, by pomóc uczniom obudzić uśpiony w nich potencjał lub rozwinąć ten już wcześniej przebudzony. Jesteśmy bowiem przekonani o potrzebie pokazywania społeczności szkolnej tego, co w uczniu Norwida najlepsze, bo „nie jest światło, by pod korcem stało, Ani sól ziemi do przypraw kuchennych” (C. Norwid, Promethidion).

 

CEL PROGRAMU

1. Stworzenie możliwości sprzyjających ujawnieniu i rozwinięciu przez uczniów zdolności w różnych dziedzinach: naukowych, artystycznych, sportowych i innych.
2. Otoczenie opieką uczniów zdolnych, przygotowanie do uczestniczenia w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach.
3. Prezentacja na terenie szkoły i na zewnątrz dorobku i osiągnięć osób uzdolnionych.
4. Aktywizacja uczniów i organizacji uczniowskich przy realizacji zadań związanych z programem.
5. Wzbogacenie oferty programowej szkoły.
6. Kontynuacja lub nawiązanie współpracy szkoły z osobami i instytucjami chcącymi wspierać realizację programu.

 

REALIZACJA CELU

1. Analiza osiągnięć naukowych uczniów na podstawie wyników m.in. „sprawdzianów na wejściu”, prac klasowych, projektów itp.
2. Diagnozowanie zainteresowań i zdolności uczniów w różnych dziedzinach: artystycznych, sportowych i innych.
3. Organizacja zajęć dodatkowych, spotkań wspierających uczniów, przygotowanie do udziału w olimpiadach, konkursach i zawodach.
4. Organizacja konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych.
5. Organizacja przeglądów: teatralnych, wokalnych itp.
6. Organizacja zawodów sportowych.
7. Organizacja wystaw i prezentacji osiągnięć uczniów.
8. Prezentowanie na forum szkoły i stronie internetowej najzdolniejszych uczniów i ich osiągnięć.

 

Lista proponowanych konkursów

LISTA PROPONOWANYCH KONKURSÓW I PROJEKTÓW ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI
W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA UCZNIOW ZDOLNYCH „NORWIDEK” 2017/2018

L.P NAZWA KONKURSU TERMIN KTO ORGANIZUJE UWAGI
1. „Bliżej Norwida” XI - XII B. Rybińska
E. Sołtan
Konkurs ogólnopolski. Spośród uczestników nagrodzony będzie najlepszy reprezentant z Norwida
2. Projekt teatralny z kl. IB XI - VI B. Rybińska
E. Sołtan
Przygotowanie spektaklu teatralnego przez reżysera Grzegorza Mrówczyńskiego
3. Konkurs multimedialny I - IV B. Wojciechowska Konkurs organizowany we współpracy z zespołem przedmiotów ścisłych
4. „Drogi do niepodległej” XI D. Czyżewska Konkurs plastyczny
5. Szkolna gra giełdowa XI - IV I. Jundziłł Gra powiązana z ogólnopolskim konkursem inwestycyjnym
6. Najlepszy tłumacz w Norwidzie II J. Augustyniak Konkurs na najlepsze tłumaczenie tekstu w wybranym języku
7. „Złote pióro Norwida” II - III B. Rybińska Konkurs ortograficzny oraz na najlepsze wypracowanie
8. „Warszawa w pięciu smakach” III W. Jarzynka Konkurs literacki
9. Kangur III M. Ozga Konkurs matematyczny ogólnopolski. Spośród uczestników wybierzemy najlepszego reprezentanta z Norwida
10. „Norwid song festiwal” III J. Augustyniak Festiwal piosenki obcojęzycznej połączony z konkursem
11. Szkolna olimpiada WOS III - IV D. Samojluk
E. Sadowska
Konkurs dla uczniów klas I, II
12. Szkolny konkurs wiedzy o historii XXw. III - IV D. Samojluk
E. Sadowska
Konkurs dla uczniów klas I, II
13. Konstytucja 3 maja IV D. Czyżewska Konkurs plastyczny
14. Turniej dwójek siatkarskich II okres R. Czosnecka Rozgrywki o mistrzostwo szkoły
15. „Trio Basket 2018” II okres   S. Szreder Rozgrywki o mistrzostwo szkoły
16. Tenis stołowy II okres A. Wróbel Rozgrywki o mistrzostwo szkoły
17. „Tygrzyk” V - VI K. Jaskułowski 
S. Dmowski
Konkurs przyrodniczy, interdyscyplinarny
18. „Eksperyment okiem przyrodnika” VI D. Masny Pokaz doświadczeń chemicznych, biologicznych, fizycznych
Uwaga  -  Powyższa lista może ulec zmianom zarówno co do tematów konkursów jak i terminów
 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
sekretariat.lo24@eduwarszawa.pl
Promethidion - Norwid