19 marca 2019 r.;    Imieniny obchodzą: Józef, Bogdan, Marek
 

REKRUTACJA - XXIV LO im. C. K. Norwida - oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Oferta edukacyjna dla uczniów po gimnazjum Oferta edukacyjna dla uczniów klas 8 SP

 

Propozycje klas dla absolwentów gimnazjów

Proponowane klasy pierwsze (dla absolwentów gimnazjów)

KLASA JĘZYKI OBCE ROZSZERZONE PRZEDMIOTY

Ag

LINGUAE MUNDI
językowa

angielski
oraz
niemiecki lub francuski
język angielski
język niemiecki
lub francuski
historia

Bg

HOMO SUM
humanistyczna

angielski
oraz
niemiecki lub francuski
język polski
historia
WOS

Cg

"OKEANOS"
matematyczno
-biologiczno
-chemiczna

angielski
oraz
niemiecki lub francuski
biologia
chemia
matematyka

Dg

"MATFIX"
matematyczno
-fizyczno
-informatyczna

angielski
oraz
niemiecki lub francuski
matematyka
fizyka
informatyka

Eg

"MARCO POLO"
geograficzno-
-matematyczno-
-językowa

angielski
oraz
niemiecki lub francuski
geografia
matematyka
język niemiecki
lub francuski

Fg

"KARTOGRAF BIZNESU"
ekonomiczna

angielski
oraz
niemiecki lub rosyjski
geografia
WOS
matematyka
 

Przedmioty obok języka polskiego i matematyki punktowane w zależności od klasy (dla absolwentów gimnazjów)

 • klasa Ag: "LINGUAE MUNDI – klasa językowa" – język angielski, drugi język obcy;
 • klasa Bg: "HOMO SUM – klasa humanistyczna" – historia, obowiązkowy język obcy (decyduje ocena wyższa);
 • klasa Cg: "OKEANOS – matematyczno-biologiczno-chemiczna" – biologia lub chemia (decyduje ocena wyższa), obowiązkowy język obcy (decyduje ocena wyższa);
 • klasa Dg: "MATFIX – klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna" – fizyka, obowiązkowy język obcy (decyduje ocena wyższa);
 • klasa Eg: "MARCO POLO – klasa geograficzno-matematyczno-językowa" – geografia, obowiązkowy język obcy (decyduje ocena wyższa);
 • klasa Fg: "KARTOGRAF BIZNESU – klasa ekonomiczna"– geografia, obowiązkowy język obcy (decyduje ocena wyższa).
 

Zasady podziału na grupy językowe (dla absolwentów gimnazjów)

I. W każdej klasie, oprócz języka angielskiego obowiązuje nauka jednego z dwóch zaproponowanych dla danej klasy języków obcych.

II. Klasę dzieli się na dwie równoliczne grupy, z których każda uczy się jednego z dwóch zaproponowanych języków obcych.

III. O przydziale do grupy językowej decydują:

 1. Kryterium wyboru - pierwszeństwo wyboru języka mają ci uczniowie, którzy zadeklarują chęć jego nauki.

 2. Kryterium kontynuacji - jeżeli więcej niż połowa klasy zadeklaruje chęć wyboru danego języka, pierwszeństwo będą mieli ci uczniowie, którzy uczyli się tego języka na wcześniejszych etapach edukacji.

 3. Kryterium ilości punktów - w przypadku gdy, po zastosowaniu powyższych kryteriów grupy językowe nie będą równoliczne, osoby z najmniejszą ilością punktów zostaną przesunięte do grupy uczącej się drugiego języka.

UWAGA!

W pierwszych dniach września odbędzie się obowiązkowy test poziomujący z języka angielskiego.
 
 

Propozycje klas dla absolwentów szkół podstawowych

Proponowane klasy pierwsze (dla absolwentów szkół podstawowych)

KLASA JĘZYKI OBCE ROZSZERZONE PRZEDMIOTY

Ap

LITTERA DOCET
językowa

angielski
oraz
niemiecki lub francuski
język angielski
język niemiecki
lub francuski
historia

Bp

SZTUK - MISTRZ
humanistyczna

angielski
oraz
niemiecki lub francuski
język polski
historia
WOS

Cp

"ALCHEMIK"
matematyczno
-biologiczno
-chemiczna

angielski
oraz
niemiecki lub francuski
biologia
chemia
matematyka

Dp

"WILD WILD WEB"
matematyczno
-fizyczno
-informatyczna

angielski
oraz
niemiecki lub francuski
matematyka
fizyka
informatyka

Ep

"MERKATOR"
geograficzno-
-matematyczno-
-językowa

angielski
oraz
niemiecki lub francuski
geografia
matematyka
język niemiecki
lub francuski

Fp

"DISCOVERY"
ekonomiczna

angielski
oraz
niemiecki lub rosyjski
geografia
WOS
matematyka
 

Przedmioty obok języka polskiego i matematyki punktowane w zależności od klasy (dla absolwentów szkół podstawowych)

 • klasa Ap: "LITTERA DOCET – klasa językowa" – język angielski, drugi język obcy;
 • klasa Bp: "SZTUK - MISTRZ – klasa humanistyczna" – historia, obowiązkowy język obcy (decyduje ocena wyższa);
 • klasa Cp: "ALCHEMIK – matematyczno-biologiczno-chemiczna" – biologia lub chemia (decyduje ocena wyższa), obowiązkowy język obcy (decyduje ocena wyższa);
 • klasa Dp: "WILD WILD WEB – klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna" – fizyka, obowiązkowy język obcy (decyduje ocena wyższa);
 • klasa Ep: "MERKATOR – klasa geograficzno-matematyczno-językowa" – geografia, obowiązkowy język obcy (decyduje ocena wyższa);
 • klasa Fp: "DISCOVERY – klasa ekonomiczna"– geografia, obowiązkowy język obcy (decyduje ocena wyższa).
 

Zasady podziału na grupy językowe (dla absolwentów szkół podstawowych)

I. W każdej klasie, oprócz języka angielskiego obowiązuje nauka jednego z dwóch zaproponowanych dla danej klasy języków obcych.

II. Klasę dzieli się na dwie równoliczne grupy, z których każda uczy się jednego z dwóch zaproponowanych języków obcych.

III. O przydziale do grupy językowej decydują:

 1. Kryterium wyboru - pierwszeństwo wyboru języka mają ci uczniowie, którzy zadeklarują chęć jego nauki.

 2. Kryterium kontynuacji - jeżeli więcej niż połowa klasy zadeklaruje chęć wyboru danego języka, pierwszeństwo będą mieli ci uczniowie, którzy uczyli się tego języka na wcześniejszych etapach edukacji.

 3. Kryterium ilości punktów - w przypadku gdy, po zastosowaniu powyższych kryteriów grupy językowe nie będą równoliczne, osoby z najmniejszą ilością punktów zostaną przesunięte do grupy uczącej się drugiego języka.

UWAGA!

W pierwszych dniach września odbędzie się obowiązkowy test poziomujący z języka angielskiego.
 
 

Z nami dołączysz do kolorowej rzeczywistości

 

Norwid - najlepszy wybór

 
 
Perspektywy certyfikat
 Licznik odwiedzin www.norwid.waw.pl:   1400424  
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
Promethidion - Norwid