17 lipca 2018 r.;    Imieniny obchodzą: Aneta, Bogdan, Aleksy
 

Witryna poświęcona obchodom 70-lecia XXIV LO im. C.K. Norwida

 

IMPREZY SZKOLNE - XXIV LO im. C. K. Norwida
"Czytanie Norwida"

Czytanie Norwida - logo

"Czytanie Norwida 2017"

W Sali gimnastycznej młodzież z czterech klas wysłuchała gawędy, w której mistrzyni mowy polskiej Barbara Wachowicz przywołała sylwetkę naszego Patrona, cytowała jego poezje a także opinie na temat Polski i Polaków. Pojawiły się też wątki z historii harcerstwa i Powstania Warszawskiego.

W Sali Norwidowskiej reżyser Grzegorz Mrówczyński z asystującym Pawłem Dąbrowskim czytał i analizował wiersze Norwida Czemu i w Weronie. Młodzież z trzech klas aktywnie uczestniczyła w warsztatach odgrywając wyznaczone role.

Czytanie Norwida

Czytanie NorwidaCzytanie Norwida

 

"Czytanie Norwida 2016 - Sztuk-mistrz z Mazowsza - w przededniu 195 rocznicy urodzin Poety"

Już po raz 9. czytaliśmy Norwida. Tym razem w skansenie w Kuligowie. W „Czytaniu” obok naszej młodzieży wzięły udział: I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie i LO im. M. Sadzewiczowej w Łochowie.

Spotkanie rozpoczął reżyser i aktor Grzegorz Mówczyński Czarnymi kwiatami. Kolejnym punktem programu była dyskusja panelowa Norwid dostępny, w której wzięli udział poloniści z Instytutu Literatury Polskiej UW: prof. Wiesław Rzońca, dr Karol Samsel, Kinga Borzęcka, Agnieszka Milewska. Następnie młodzież wysłuchała wypowiedzi etnografa Jacka Żukowskiego ilustrowanej na żywo rysunkiem węglem Piotra Karszni. Po przerwie na żurek i grila, które zaserwował Skansen, rozpoczęły się warsztaty aktorskie poprowadzone przez Artura Janusiaka, Grzegorza Mrówczyńskiego i Patryka Pawlaka. Interpretowano teksty Norwida: Fortepian Szopena [fragm.], Do wieśniaczki, Marionetki.

 

Czytanie NorwidaCzytanie Norwida

Prof. Wiesław Rzońca Instytut Literatury Polskiej UW (po lewej) i dr Karol Samsel Instytut Literatury Polskiej UW (po prawej).

 

Czytanie NorwidaCzytanie Norwida

Ryszard Wojciechowski - dyrektor XXIV LO i Wojciech Urmanowski - właściciel skansenu (po lewej) oraz Instytut Literatury Polskiej UW - prof. Wiesław Rzońca, Agnieszka Milewska, dr Karol Samsel, Kinga Borzęcka (po prawej).

 

Czytanie Norwida

Uczestnicy Czytania Norwida.

 

Czytanie NorwidaCzytanie Norwida

Jacek Oskar Żukowski - etnolog (po lewej) i Piotr Karsznia - rysownik, ilustrator (po prawej).

 

Czytanie NorwidaCzytanie Norwida

Grzegorz Mrówczyński - reżyser teatralny, aktor (po lewej) i warsztaty teatralne z Arturem Janusiakiem (po prawej).

 

Czytanie NorwidaCzytanie Norwida

Warsztaty teatralne z Grzegorzem Mrówczyńskim (po lewej) i Patrykiem Pawlakiem (po prawej)

 

Więcej zdjęć w GALERII SZKOLNEJ Z ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
 

"Czytanie Norwida 2015"

 
 

2 czerwca 2015 r. po raz siódmy spotkaliśmy się na Czytaniu Norwida. W tym roku przede wszystkim czytaliśmy Vade mecum.

W szkole gościliśmy: aktorów: A. Blumenfelda, J.R. Nowickiego, P. Pawlaka, dziennikarkę Z. Gucę, reżysera G. Mrówczyńskiego, animatora kultury A. Proszowską, prof. W. Rzońcę i dr hab. A. Kozłowską.

W Ośrodku Kultury im. Żeromskiego przy ul. Obozowej 85 młodzież naszej szkoły czytała fragmenty Promethidiona, a młodzież ZPOSM I i II stopnia im. G. Bacewicz grała utwory Chopina.

Czytaliśmy i śpiewaliśmy Norwida również na Krakowskim Przedmieściu przy skwerze Hoovera.

 

"Czytanie Norwida 2013"

Myślą przewodnią piątego już "Czytania" był cytat z "Fortepianu Szopena" I była w tym Polska, od zenitu Wszechdoskonałości dziejów... Chcieliśmy zwrócić uwagę na 150. rocznicę Powstania Styczniowego i 130. rocznicę śmierci naszego Patrona. W tym roku gościli w naszej szkole: Teresa Budzisz-Krzyżanowska – wykładowca Warszawskiej Akademii Teatralnej, aktorka; Zdzisława Guca – dziennikarka; Anna Kozłowska – wykładowca UKSW; Grzegorz Mrówczyński – reżyser, aktor; Patryk Pawlak – aktor; Wiesław Rzońca – wykładowca UW; Jan Żaryn – historyk.

Czytano listy Norwida, m.in. do Kraszewskiego, fragmenty pism publicystycznych np. Philocet, Memoriał o prasie, Nota o konieczności presji moralnej, poemat Rzecz o wolności słowa, Promethidion, wiersze Fortepian Szopena, Specjalności, Do wroga, Sfinks, [Pierwszy list co mnie doszedł z Europy…] i inn.

Aktorzy przeprowadzili warsztaty w oparciu o utwór Fortepian Szopena.

Czytanie NorwidaCzytanie Norwida

Czytanie Norwida - gala finałowa (po lewej), Zdzisława Guca (po prawej)

 

Czytanie NorwidaCzytanie NorwidaCzytanie Norwida

Od lewej: Anna Kozłowska, Jan Żaryn i Patryk Pawlak

 

Czytanie NorwidaCzytanie NorwidaCzytanie Norwida

Od lewej: Teresa Budzisz Krzyżanowska, Grzegorz Mrówczyński i Wiesław Rzońca
 

"Czytanie Norwida 2012"

29 maja 2012 r. odbyło się czwarte ogólnopolskie Czytanie Norwida.

Myślą przewodnią tegorocznego czytania był cytat Nie miecz, nie tarcz bronią Języka, Lecz - arcydzieła!. Tym samym włączyliśmy się w kampanię społeczno-edukacyjną: Ojczysty – dodaj do ulubionych, której organizatorami są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury i Rada Języka Polskiego.

Gościliśmy aktorów - Andrzeja Blumenfelda i Patryka Pawlaka, reżysera teatralnego Grzegorza Mrówczyńskiego, dziennikarkę Zdzisławę Gucę, norwidologów – prof. Wiesława Rzońcę i dr Annę Kozłowską, kulturoznawcę Włodzimierza Pessela, ks. Jana Sikorskiego. Panowie Grzegorz Mrówczyński i Patryk Pawlak przeprowadzili kilkugodzinne warsztaty teatralne.

Czytanie Norwida 2012Czytanie Norwida 2012

Czytanie Norwida 2012

Więcej zdjęć w GALERII SZKOLNEJ
 

"Czytanie Norwida 2011"

Plakat - Czytanie Norwida 2011

 

CZYTANIE NORWIDA 2011
Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego

Prezydent RP

Norwid pisał o narodzie i ojczyźnie, o odpowiedzialności za słowo, o wartości języka ojczystego, o pięknie, które ma "zachwycać do pracy", o sztuce, która wynika z prawdy i korzeniach naszej kultury. Mówił o sobie, że w części należy do przeszłości, w części do teraźniejszości, ale w największym stopniu do przyszłości. Chcielibyśmy, aby kolejnym sposobem poznawania jego twórczości i myśli było wspólne czytanie. Uważamy, że elity intelektualne zachęcą młodzież do głębszego przeżycia i czerpania z uniwersalnej myśli poety, a spotkanie stanie się okazją do wymiany poglądów pokoleń.

W pierwszym i drugim czytaniu, które odbyły się w 2009 i 2010 r. pod patronatem Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego wzięli udział przedstawiciele elit intelektualnych należących do różnych środowisk: kultury, nauki, polityki. Gościliśmy m.in.: posła Michała Szczerbę, burmistrza Woli Marka Andruka, wiceprezydenta Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego, wicekurator Katarzynę Góralską, pisarkę Barbarę Wachowicz, aktorów Andrzeja Blumenfelda i Janusza Rafała Nowickiego, redaktora Jacka Żakowskiego, znawcę Norwida prof. Wiesława Rzońcę, śpiewaczkę operową Izabelę Kłosińską. Uważamy, że uczestnicy zachęcili młodzież do głębszego przeżycia i czerpania z uniwersalnej myśli poety, a spotkania stały się okazją do wymiany poglądów pokoleń.

Opinie zebrane od uczniów utwierdziły nas w przekonaniu, że należy kontynuować przedsięwzięcie.

W drugim "Czytaniu Norwida" wzięły udział szkoły imienia Norwida z Białegostoku, Rzeszowa, Częstochowy, Stalowej Woli. Czytaliśmy tego samego dnia i w tych samych godzinach.

Myślą przewodnią ubiegłorocznego czytania był cytat ze Sfinksa [II]–

"Człowiek? . . . jest to kapłan bezwiedny i niedoj rzały…". W tym roku czytamy pod hasłem "Żar słowa i treści rozsądek".

Zapraszamy do naszej szkoły w dniu 3 czerwca 2011r. Każdy z uczestników zostanie poproszony o przeczytanie wybranych przez siebie lub zaproponowanych przez nas utworów, które będą początkiem rozmowy. Przewidujemy, że spotkanie z młodzieżą potrwa do 45 min. Oczekujemy gości o wskazanej przez nich godzinie między 10.00 a 13.00.

Będziemy zaszczyceni, przyjęciem zaproszenia do wspólnego czytania utworów Cypriana Norwida.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

 

 

List o patronatList o patronat

Patronat Prezydenta

 

"Czytanie Norwida 2010"

2 czerwca 2010 r. od godz. 9.00 do 14.00 w liceach imienia Norwida w Stalowej Woli, Rzeszowie, Białymstoku, Częstochowie i Warszawie odbyło się Czytanie Norwida.

Patronat honorowy objął absolwent naszej szkoły Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Dla nas to już druga edycja przedsięwzięcia będącego kolejnym sposobem poznawania twórczości i myśli naszego Patrona. Mamy nadzieję, że elity intelektualne zachęciły młodzież do głębszego przeżycia i czerpania z uniwersalnej myśli poety, a spotkania stały się okazją do wymiany poglądów pokoleń.

Dziękujemy szkołom, które odpowiedziały na nasz apel i przyłączyły się do wspólnego czytania.

Mieliśmy zaszczyt gościć:

Goście i nasi uczniowie (Magda Pawełczak, Daniel Reszka, Paweł Pieniążek i Daniel Kieliszczyk) czytali wybrane przez siebie, lub zaproponowane przez nas wiersze Norwida, dzielili się swoimi refleksjami, rozmawiali. Pani Barbara Wachowicz wygłosiła gawędę poświęconą naszemu Patronowi.

 

 

Czytanie NorwidaRyszard Wojciechowski

Czytanie NorwidaCzytanie Norwida

 

A to garść refleksji naszych uczniów:

Pomysł z „Czytaniem Norwida” wydaje się dla mnie super pomysłem. Nasi goście nie tylko oryginalnie interpretowali wiersze Norwida, ale i dostarczyli wielu wzruszeń. Z niecierpliwością czekam na „Czytanie Norwida” za rok.
Patryk II B

 

Na spotkaniu z ks. J. Sikorskim było bardzo miło i sympatycznie. Z zainteresowaniem i chęcią słuchało się wierszy Norwida „Człowiek” i „Śmierć” czytanych przez księdza. Bardzo dobrze przekazywał nam zrozumienie tych wierszy.
Uczennica kl. IG

 

Dzień taki jak „Czytanie Norwida” wprowadza literaturę w środowisko młodzieży, jest potrzebne do poznania patrona szkoły. Każda taka „akcja” urozmaica życie szkolne. Uważam, że zaproszeni goście dużo wnoszą do naszych młodych umysłów.
Asia I A

 

Zaletą tej akcji były spotkania z różnymi ciekawymi postaciami np. panią Barbarą Wachowicz.
Karolina IA

 

„Czytanie Norwida” to bardzo dobry pomysł. Młodzież opętana komputerami, elektroniką może zostać zafascynowana twórczością wielkich poetów. Zapewne częściej zacznie sięgać po literaturę. Barbara Wachowicz Mistrzyni Mowy Polskiej bardzo ciekawie mówiła, mogliśmy się dużo dowiedzieć.
Aneta IA

 

Trzecie spotkanie odbyło się z udziałem Andrzeja Matula. Szczególną uwagę zwróciłam na barwę jego głosu, była perfekcyjna. Sama treść i przekaz były równie ciekawe.
Aleksandra IB

 

Wystąpienie Andrzeja Matula przykuło moją uwagę, ponieważ dużo wyniosłem z jego czytania. Rozważania pana prezydenta Warszawy były bardzo głębokie i pouczające. Uważam, że to powinno być częściej.
Uczeń kl. IIC

 

Występ pana Nowickiego pozwolił zrozumieć poezję Norwida. Osobista interpretacja pozwoliła zrozumieć każdemu z nas poezję Norwida.
Uczeń z I D

 

Najbardziej podobało mi się spotkanie z panem Pesselem, który był także absolwentem tej szkoły.
Justyna II G

 

Nasza klasa uczestniczyła w czterech spotkaniach. Według mnie najciekawsze z nich było pierwsze z panem Szczerbą (posłem Platformy Obywatelskiej). Na początek pan Szczerba przeczytał nam list od Bronisława Komorowskiego), który był oficjalnym patronem Czytania Norwida. Następnie przeczytał wiersz. Spotkanie to było ciekawe, ponieważ było poprowadzone humorystycznie. Pan Szczerba zinterpretował wiersz odnosząc się do polityki i życia codziennego.
Magda II G.

 

 
 
 

"Czytanie Norwida 2009"

W naszym liceum odbyło sie "Czytanie Norwida". Patronat nad spotkaniem objął Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

W czterech salach wybrane przez siebie teksty czytali: K. Góralska - Mazowiecki Wicekurator Oświaty, I. Kłosińska - śpiewaczka solistka Opery Narodowej, W. Paszyński Zastepca Prezydenta m.st. Warszawy, ks. proboszcz Z. Godlewski, ks. J. Sikorski, M.Szczerba - poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dr A. Kozłowska - pracownik naukowy UKSW, B. Tomkiewicz st. wizytator w Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Ł. Sokołowski - artysta, śpiewak operowy, M. Pik - pedagog , katechetka, J. Żakowski - publicysta, dziennikarz, M. Andruk - burmistrz Dzielnicy Wola, dr T. Korpysz - pracownik naukowy UKSW, UW, W. Rzońca - pracownik naukowy UW, A. Blumenfeld - aktor Teatru Narodowego, B. Pawlina - pianistka, nauczycielka. Licznie uczestnicząca młodzież również czytała wybrane przez siebie utwory.

 

 

List - Patronat

List - życzenia

 
 
Perspektywy
 Licznik odwiedzin www.norwid.waw.pl:   1288077  
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
Promethidion - Norwid