4 Października 2015 r.;    Imieniny obchodzą: Rozalia, Franciszek, Konrad
 
 

XXIV LO im. C. K. Norwida
AKTUALNOŚCI Z ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

25 września 2015: Bliżej Norwida 2015

 

23 września 2015: Norwid po drugiej stronie rury

23 września młodzi adepci nauk przyrodniczych z klasy 2F mieli okazję sięgnąć tam, gdzie zazwyczaj wzrok ludzi nie sięga. Podczas wędrówki przez oczyszczalnię ścieków "Czajka", bo o tym właśnie miejscu mowa, uczniowie mogli wdrapać się na bioreaktor, obejrzeć (z zewnątrz) komory fermentacyjne produkujące gaz i prześledzić proces przemiany ścieków w coś użytecznego.

Dzięki "Czajce", jednej z najnowocześniejszych oczyszczalni w tej części Europy, cała prawobrzeżna Warszawa i duża część lewobrzeżnej może cieszyć się wodą oczyszczoną szybciej i dokładniej niż w innych tego typu placówkach na terenie kraju.

Norwid po drugiej stronie ruryNorwid po drugiej stronie ruryNorwid po drugiej stronie ruryNorwid po drugiej stronie rury

 

2 września 2015: Pierwsze dni w Norwidzie

Więcej zdjęć w GALERII SZKOLNEJ
 

1 września 2015: Pomoc materialna dla uczniów XXIV LO

Stypendium szkolne

Stypendium dotyczy uczniów, którzy fizycznie zamieszkują na terenie m. st. Warszawy.

Może być przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Kryterium dochodowe umożliwiające ubieganie się o stypendium szkolne wynosi do dnia 30 września 2015 roku, 456,00 zł   (od 1 października 2015 roku kwota 514,00 zł). Osoby, które nie spełniają obecnego kryterium dochodowego umożliwiającego ubieganie się o stypendium szkolne (456,00 zł), ale spełniają kryterium obowiązujące od 1 października br. (514,00 zł), mogą złożyć wniosek o stypendium szkolne. Zostaną one rozpatrzone po dniu 30 września br., co dopuszcza art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

-Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie ustawowym, to jest do dnia 14 września 2015 roku.

Wniosek do pobrania znajduje się na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl  w zakładce  dla ucznia i rodzica  (pomoc socjalna dla uczniów) lub u psychologa szkolnego (pokój nr 1).

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny dotyczy uczniów, którzy fizycznie zamieszkują na terenie m. st. Warszawy. Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Wniosek do pobrania znajduje się na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl  w zakładce  dla ucznia i rodzica  (pomoc socjalna dla uczniów) lub u psychologa szkolnego (pokój nr 1).

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych (dotyczy jedynie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)     

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole w terminie do dnia 10 września 2015 r.

Wniosek do pobrania znajduje się na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl  w zakładce  dla ucznia i rodzica  (pomoc socjalna dla uczniów) lub u psychologa szkolnego (pokój nr 1).

 
Uwaga!!!!

Od dnia 1 lipca 2011 r. dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 

1 września 2015: Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

1 września 2015 r. w gmachu przy ulicy Obozowej 60 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.

Więcej zdjęć w GALERII SZKOLNEJ
 
 
 

 

NASZA SZKOŁA W OBIEKTYWIE

 

 

 

*** KONTAKT - ADMINISTRATOR *** AUTORZY STRONY *** AUTORZY MATERIAŁÓW ***

Licznik odwiedzin:
   
www.norwid.waw.pl

2014®
XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie

WERSJA STRONY: 2014_0010
OSTATNIA AKTUALIZACJA: poniedziałek, 13.10.2014 22:45

UWAGA: Wszystkie materiały zawarte na powyższej stronie są chronione prawami autorskimi.