28 Listopada 2015 r.;    Imieniny obchodzą: Jakub, Lesław, Zdzisław

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

MENU

 

KONTAKT

 

XXIV LO im. C. K. Norwida
ul. Obozowa 60; 01-423 Warszawa

tel./fax.: 022-836-42-92
(sekretariat)

tel.: 022-836-42-32
(pokój nauczycielski)

e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl

 
 

BIP

 
 

XXIV LO im. C. K. Norwida
AKTUALNOŚCI Z ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

26 listopada 2015: Akcja "Góra Grosza - XVI edycja"

Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet. Cel pozostaje od lat niezmienny - pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.

Każdy przynosi tyle, ile może. Wasze decyzje o wrzuceniu drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie. Pokazują, że widząc słuszny cel potrafimy się zjednoczyć i wiele zdziałać.

Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 23 listopada do 4 grudnia 2015 roku. Zbiórce monet mogą towarzyszyć imprezy przeprowadzane na terenie szkoły/przedszkola.

Zachęcamy Was do przyłączenia się do akcji!!!

Samorząd Uczniowski
 

25 listopada 2015: Wyniki konkursu Bliżej Norwida 2015

Poniżej przedstawiamy wyniki 19 edycji ogólnopolskich konkursów norwidowskich: recytacji i śpiewania poezji Cypriana Norwida, interpretacji plastycznej i fotograficznej twórczości Norwida.

Wyniki konkursów Bliżej Norwida 2015 (do pobrania w wersji PDF):

 

12 listopada 2015: Święto Niepodległości w Norwidzie

W dniu 12 listopada 2015 r. świętowane było w naszej szkole Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji odbyła się Akademia zorganizowana przez uczniów z klas 1E, 2B, 2C, 2F, 3B, pod kierunkiem nauczyciela historii, p. Piotra Kaliszewskiego. Patriotyczne pieśni i utwory takie jak: "Boże coś Polskę, "Rota", "Marsz I Brygady", "Pieśń o wodzu miłym", "Piechota", "Wojenko, wojenko", "Marsz Galicy", "Modlitwa za Polskę" H. Bocheńskiej, "Synkowie moi" J. Żuławskiego, "Piłsudski" J. Lechonia, "Orlątko" A. Oppmana, anonimowy wiersz "Ksiądz Skorupka przed bitwą warszawską" oraz "Niepodległość" A. Słonimskiego wykonali następujący uczniowie: Stanisław Szmuksta, Aleksandra Kowalska, Paweł Dąbrowski, Natalia Sawicka, Paulina Banaszek, Łukasz Kozłowski, Wiktoria Ogonowska. Akademia zakończyła się odśpiewaniem Hymnu Narodowego oraz podziękowaniami dla wykonawców i p. Piotra Kaliszewskiego złożonymi przez Dyrektora szkoły, Ryszarda Wojciechowskiego.

Dzień Edukacji Narodowej na WoliDzień Edukacji Narodowej na WoliDzień Edukacji Narodowej na Woli

Dzień Edukacji Narodowej na Woli

 

30 października 2015: Straszynalia

 

14 października 2015: Ślubowanie klas pierwszych

 

13 października 2015: Dzień Edukacji Narodowej na Woli

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami. - to motto uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników wolskiej oświaty . W tym roku spotkanie odbyło się 13 października 2015 r. w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana K. Norwida.

Gości powitał dyrektor Liceum pan Ryszard Wojciechowski. Uroczystość prowadzili pani Marzena Kierzkowska dyrektor Przedszkola nr 58 i pan Paweł Mirecki dyrektor Zespołu Szkół nr 7.

Wyjątkowość spotkania potwierdziła obecność posła na Sejm RP pana Michała Szczerby, Mazowieckiego Wojewody pana Jacka Kozłowskiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty pani Doroty Sokołowskiej oraz Wicekuratora pana Alberta Stomy, Przewodniczącej Komisji Edukacji i Rodziny Rady m. st. Warszawy pani Małgorzaty Żuber-Zielicz, władz Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z Burmistrzem panem Krzysztofem Strzałkowskim. Wszyscy składali życzenia przybyłym licznie pracownikom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Dziękowali za starania, które wkładają w wychowanie i edukację młodego pokolenia; za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie wnętrz dzieci i młodzieży.

Nagrodzonym dyrektorom i nauczycielom wręczono odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty, nagrody Burmistrza. Wręczono również listy gratulacyjne dyrektorom i nauczycielom, którzy na wniosek Burmistrza Dzielnicy Wola otrzymają nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Prezydenta m. st. Warszawy.

Uroczystość uświetnił występ przygotowany przez uczniów XXIV LO im. Cypriana K. Norwida pod kierunkiem pani Doroty Jastrzębskiej. Goście wysłuchali koncertu w wykonaniu zespołu instrumentalnego (gitara, saksofon, wiolonczela, klarnet, pianino) oraz solistów -śpiewaków. Wystąpili Bartłomiej Dobry, Piotr Wieczorek, Magdalena Skrętowska, Natalia Sawicka, Anna Snopkowska, Katarzyna Kabot, Izabela Zięcina, Kamila Kosińska, Katarzyna Mazurowska, Aleksandra Murawska.

Obsługę fotograficzną zapewnił Zespół Szkól Fototechnicznych, a poczęstunek przygotowali uczniowie klas gastronomicznych z Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego.

Dzień Edukacji Narodowej na WoliDzień Edukacji Narodowej na Woli

Dzień Edukacji Narodowej na WoliDzień Edukacji Narodowej na Woli

Więcej zdjęć w GALERII SZKOLNEJ
 

25 września 2015: Bliżej Norwida 2015

 

23 września 2015: Norwid po drugiej stronie rury

23 września młodzi adepci nauk przyrodniczych z klasy 2F mieli okazję sięgnąć tam, gdzie zazwyczaj wzrok ludzi nie sięga. Podczas wędrówki przez oczyszczalnię ścieków "Czajka", bo o tym właśnie miejscu mowa, uczniowie mogli wdrapać się na bioreaktor, obejrzeć (z zewnątrz) komory fermentacyjne produkujące gaz i prześledzić proces przemiany ścieków w coś użytecznego.

Dzięki "Czajce", jednej z najnowocześniejszych oczyszczalni w tej części Europy, cała prawobrzeżna Warszawa i duża część lewobrzeżnej może cieszyć się wodą oczyszczoną szybciej i dokładniej niż w innych tego typu placówkach na terenie kraju.

Norwid po drugiej stronie ruryNorwid po drugiej stronie ruryNorwid po drugiej stronie ruryNorwid po drugiej stronie rury

 

2 września 2015: Pierwsze dni w Norwidzie

Więcej zdjęć w GALERII SZKOLNEJ
 

1 września 2015: Pomoc materialna dla uczniów XXIV LO

Stypendium szkolne

Stypendium dotyczy uczniów, którzy fizycznie zamieszkują na terenie m. st. Warszawy.

Może być przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Kryterium dochodowe umożliwiające ubieganie się o stypendium szkolne wynosi do dnia 30 września 2015 roku, 456,00 zł   (od 1 października 2015 roku kwota 514,00 zł). Osoby, które nie spełniają obecnego kryterium dochodowego umożliwiającego ubieganie się o stypendium szkolne (456,00 zł), ale spełniają kryterium obowiązujące od 1 października br. (514,00 zł), mogą złożyć wniosek o stypendium szkolne. Zostaną one rozpatrzone po dniu 30 września br., co dopuszcza art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

-Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie ustawowym, to jest do dnia 14 września 2015 roku.

Wniosek do pobrania znajduje się na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl  w zakładce  dla ucznia i rodzica  (pomoc socjalna dla uczniów) lub u psychologa szkolnego (pokój nr 1).

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny dotyczy uczniów, którzy fizycznie zamieszkują na terenie m. st. Warszawy. Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Wniosek do pobrania znajduje się na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl  w zakładce  dla ucznia i rodzica  (pomoc socjalna dla uczniów) lub u psychologa szkolnego (pokój nr 1).

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych (dotyczy jedynie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)     

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole w terminie do dnia 10 września 2015 r.

Wniosek do pobrania znajduje się na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl  w zakładce  dla ucznia i rodzica  (pomoc socjalna dla uczniów) lub u psychologa szkolnego (pokój nr 1).

 
Uwaga!!!!

Od dnia 1 lipca 2011 r. dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 

1 września 2015: Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

1 września 2015 r. w gmachu przy ulicy Obozowej 60 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.

Więcej zdjęć w GALERII SZKOLNEJ
 
 
 

 

NASZA SZKOŁA W OBIEKTYWIE

 

 

 

*** KONTAKT - ADMINISTRATOR *** AUTORZY STRONY *** AUTORZY MATERIAŁÓW ***

Licznik odwiedzin:
   
www.norwid.waw.pl

2014®
XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie

WERSJA STRONY: 2014_0010
OSTATNIA AKTUALIZACJA: poniedziałek, 13.10.2014 22:45

UWAGA: Wszystkie materiały zawarte na powyższej stronie są chronione prawami autorskimi.